Jak powstają prądy morskie?

0 2608

Słyszeliście kiedyś o prądach morskich? Zastanawialiście się, czym są i jak powstają? Jeśli tak, to zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Prądy morskie to poziome ruchy wody w morzach i oceanach, które wywołuje przemieszczanie się sporych objętościowo ilości wód na dalekie odległości i w określonym kierunku. Na ich powstawanie składa się cały zespół przyczyn, takich jak: zasolenie, zasobność w tlen, warunki klimatyczne, średnie roczne temperatury powietrza i powierzchni wody oraz sumy opadów atmosferycznych.

Podział prądów morskich

Ze względu na powstanie
Wiatrowe
Grawitacyjne
Gradientowe
Geostroficzne
Gęstościowe
Kompensacyjne
Wstępujące
Przypływowo-odpływowe


Ze względu na pionowe usytuowanie
Powierzchniowe
Głębinowe
Przydenne

 

Według kierunku
Poziome 
Pionowe

 

Ze względu na cechy termiczne
Prądy ciepłe
Prądy zimne

 

Według czasu trwania
Stałe
Okresowe
Czasowe

 

Czy wiesz że?

Najsilniejszym prądem morskim jest Dryf Wiatrów Zachodnich. Obiega on kulę ziemską na dalekim południu, ma ponad 3000 m głębokości i jest zaliczany do prądów zimnych. Stworzona przez niego strefa silnych wiatrów i sztormów sprawia, że opłynięcie przylądka Horn jest ogromnym wyzwaniem dla żeglarzy.

A Wy znacie jakiekolwiek prądy morskie? 

Kiedy powstała Unia Europejska?

Unia Europejska jest ponadnarodowym ugrupowaniem integracyjnym,...

0 830

Ile człowiek ma zębów?

Zęby są złożonymi, twardymi tworami anatomicznymi...

2 3064

Największa planeta układu słonec...

Największą planetą Układu Słonecznego jest Jowisz,...

0 739

Kiedy powstało ONZ?

ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych, to organizacja...

0 1068

Kiedy powstał Uniwersytet Wrocła...

Uniwersytet Wrocławski jest najstarszą uczelnią...

0 913

Kiedy powstał pierwszy samochód?

Pierwszy samochodem w historii był Patentwagen Nr....

0 874

Opinie - Jak powstają prądy morskie?

  
 

Opinie - Jak powstają prądy morskie?