Kiedy powstał islam?

0 994

Islam jest drugą na świecie religią pod względem liczby wyznawców – w 2015 roku około 1,8 miliarda osób, czyli 24,1% ludzkiej populacji, identyfikowało się jako muzułmanie.

Islam pojawił się w pierwszej połowie VII wieku na Półwyspie Arabskim. Twórcą tej nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), w Europie nazywany powszechnie Mahometem, którego muzułmanie uznają go za największego i ostatniego proroka wysłanego przez Boga do ludzkości.

W 610 r. Mahomet doznał pierwszej wizji, w której ukazał mu się archanioł Gabriel i powołał go do głoszenia wiary w Jednego Boga, czyli monoteizmu. W rezultacie pierwszymi wyznawcami islamu stały się osoby z najbliższego otoczenia proroka – jego żona Chadiżdża, stryj Abu Talib i syn stryja – Ali.

Początkowo Mahomet pełnił swoją prorocką misję w rodzinnym mieście, czyli w Mekkce. W krótkim czasie udało mu się tam pozyskać zarówno zwolenników, jak i przeciwników koncepcji monoteizmu. Ci drudzy zmusili proroka w 622 r. do ucieczki do Medyny. Wydarzenie to – nazywane hidżrą (arab. emigracja, wywędrowanie) – uznawane jest w islamie za początek ery muzułmańskiej, a zatem i za początek muzułmańskiego kalendarza.

Ciekawostka: okres przed pojawieniem się islamu określany jest arabskim słowem dżahilijja, co oznacza: „czas nieświadomości, ciemnoty”.

W trwającym od 622 do 632 roku okresie medyńskim islam stał się samodzielną religią, odrębną od judaizmu i chrześcijaństwa. Wówczas ustalono m.in. że dniem świątecznym nie będzie sobota (jak w religii żydowskiej), a piątek; zmieniono także kierunek modlitwy – z Jerozolimy na Mekkę. Ponadto wprowadzono wówczas miesiąc postu – ramadan oraz wybudowano pierwszą muzułmańską świątynię –meczet.

Okres medyński zapisał się na kartach historii islamu również jako okres ekspansji militarnej Mahometa i jego zwolenników. W tym czasie prorok nie tylko zajął żydowskie posiadłości i podporządkował sobie wiele politeistycznych dotąd plemion arabskich, ale przede wszystkim opanował Mekkę, w efekcie czego mieszkańcy jego rodzinnego miasta w 630 r. wreszcie przyjęli monoteizm.  

Czy wiesz, że... aby zostać muzułmaninem, wystarczy trzykrotnie wypowiedzieć szahadę, czyli wyznanie wiary, które brzmi następująco: „Oświadczam, że nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet/Muhammad jest Jego prorokiem”.

Po śmierci Mahometa w 632 r. władzę przejął jego teść, Abu Bakr, który przyjął tytuł kalifa i tym samym rozpoczął okres panowania tzw. Kalifów Sprawiedliwych, w którym to muzułmanie rozpoczęli podboje innych ludów niż ludy arabskie. W rezultacie islam z religii narodowej stał się religią uniwersalną, w VII w. znaną już nie tylko na Półwyspie Arabskim, ale też w Afryce Północnej, w Azji Zachodniej, a nawet w Indiach oraz w Chinach. 

Dogmaty islamu 

Islam opiera się na pięciu dogmatach wiary, do których należą:

1. Wiara w Jedynego Boga – muzułmanie wierzą w Jedynego Boga – Allaha (od arab. al-ilāh – „bóg”); przyjęta w islamie idea jedyności Boga to tauhid (albo: tawhid); została ona przedstawiona w 112 surze Koranu, która mówi, że: „On – Bóg jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt jemu nie jest równy!”. Tym samym muzułmanie, chociaż wierzą w tego samego Boga, którego czczą też wyznawcy chrześcijaństwa, odrzucają ideę Trójcy Świętej, natomiast Jezusa Chrystusa uznają nie za Syna Bożego, a za Proroka. W islamie obowiązuje również bezwzględny zakaz przedstawiania Allaha w jakiejkolwiek ludzkiej postaci – taki akt traktowany jest jako bluźnierstwo.

2. Wiara we wszystkie Jego anioły – muzułmanie wierzą w anioły, do których zaliczają się m.in.: Dżibril (Gabriel), Izrai'il (Izrael), Mika'il (Michał), Israil (Rafał).

3. Wiara we wszystkie Jego księgi – świętą Księgą islamu jest Koran, który został podyktowany prorokowi Mahometowi przez archanioła Gabriela. Ponadto za objawione słowo Boże muzułmanie uznają Torę i Ewangelie, ale przyjmują, że w przypadkach tych ksiąg doszło do przeinaczenia przekazu Allaha, zawierają one więc – w przeciwieństwie do Koranu – błędy i zniekształcenia.

4. Wiara we wszystkich Jego proroków – wyznawcy islamu wierzą, że Allah w przeszłości wysyłał posłańców, aby Ci przekazywali ludzkości Bożą wolę. Zgodnie z Koranem należeli do nich m.in. Adam (uznawany za pierwszego proroka), Noe, Abraham, Mojżesz, Salomon, Dawid, Jan Chrzciciel oraz Jezus Chrystus. Najważniejszym i jednocześnie ostatnim wysłannikiem był natomiast Mahomet, nazywany z tego względu „pieczęcią proroków”.

5. Wiara w Dzień Sądu Ostatecznego – muzułmanie wierzą, że w Dzień Sądu Ostatecznego nastąpi koniec całego wszechświata, zmarli zostaną wskrzeszeni i osądzeni na podstawie swoich czynów. Ci, którzy żyli zgodnie z wolą Allaha, trafią do nieba, natomiast na grzeszników czeka kara – wtrącenie do piekła.

Uwaga: W islamie oprócz 5 dogmatów wyróżnia się również 5 filarów wiary (arkana), które dotyczą praktyki religijnej i obowiązują każdego muzułmanina. Należą do nich: wyznanie wiary w jednego Boga (szahada), modlitwa (odmawiana 5 razy dziennie, z twarzą zwróconą ku Mekkce), jałmużna na rzec ubogich, post (obowiązuje od wschodu do zachodu słońca przez cały dziewiąty miesiąca kalendarza muzułmańskiego, czyli ramadan) oraz pielgrzymka do Mekki (co najmniej raz w życiu i o ile sytuacja materialna na nią pozwala).

Największe wyżyny na świecie

Wyżyny są to tereny położone powyżej 300 m n.p.m....

4 4661

Najpopularniejsze nazwiska w Polsce

Zgodnie ze statystykami udostępnionymi przez Ministerstwo...

0 352

Kiedy powstał telefon?

W 1857 r. Antonio Meucci, mieszkający w Stanach Zjednoczonych...

0 544

Kiedy powstała Ziemia?

Ziemia – trzecia według oddalenia od Słońca i...

0 530

Najwyższe góry świata

Najwyższym łańcuchem górskim na świecie są Himalaje,...

0 435

Kiedy powstała Warszawa?

Warszawa jest stolicą Polski i jednocześnie największym...

0 701

Opinie - Kiedy powstał islam?

  
 

Opinie - Kiedy powstał islam?

  
 

Top Dyskusje

~ Remik 2021-12-02 17:40:25

Więcej nie będę korzystał z tej firmy

~ Załamana 2021-11-27 08:25:43

Do mnie list polecony ekonomiczny z Turcji idzie od 26 listopada . 30 listopada w aplikacji śledzenia przesyłki widnieje,że...

~ Allochton 2021-11-23 22:05:13

mnie dziś naliczono za list 1,260 opłatę w wysokości 61,20 zł. Bardzo młoda Pani była, serdeczna jednak jutro podejdę...