Kiedy powstał islam?

0 1582

Islam jest drugą na świecie religią pod względem liczby wyznawców – w 2015 roku około 1,8 miliarda osób, czyli 24,1% ludzkiej populacji, identyfikowało się jako muzułmanie.

Islam pojawił się w pierwszej połowie VII wieku na Półwyspie Arabskim. Twórcą tej nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), w Europie nazywany powszechnie Mahometem, którego muzułmanie uznają go za największego i ostatniego proroka wysłanego przez Boga do ludzkości.

W 610 r. Mahomet doznał pierwszej wizji, w której ukazał mu się archanioł Gabriel i powołał go do głoszenia wiary w Jednego Boga, czyli monoteizmu. W rezultacie pierwszymi wyznawcami islamu stały się osoby z najbliższego otoczenia proroka – jego żona Chadiżdża, stryj Abu Talib i syn stryja – Ali.

Początkowo Mahomet pełnił swoją prorocką misję w rodzinnym mieście, czyli w Mekkce. W krótkim czasie udało mu się tam pozyskać zarówno zwolenników, jak i przeciwników koncepcji monoteizmu. Ci drudzy zmusili proroka w 622 r. do ucieczki do Medyny. Wydarzenie to – nazywane hidżrą (arab. emigracja, wywędrowanie) – uznawane jest w islamie za początek ery muzułmańskiej, a zatem i za początek muzułmańskiego kalendarza.

Ciekawostka: okres przed pojawieniem się islamu określany jest arabskim słowem dżahilijja, co oznacza: „czas nieświadomości, ciemnoty”.

W trwającym od 622 do 632 roku okresie medyńskim islam stał się samodzielną religią, odrębną od judaizmu i chrześcijaństwa. Wówczas ustalono m.in. że dniem świątecznym nie będzie sobota (jak w religii żydowskiej), a piątek; zmieniono także kierunek modlitwy – z Jerozolimy na Mekkę. Ponadto wprowadzono wówczas miesiąc postu – ramadan oraz wybudowano pierwszą muzułmańską świątynię –meczet.

Okres medyński zapisał się na kartach historii islamu również jako okres ekspansji militarnej Mahometa i jego zwolenników. W tym czasie prorok nie tylko zajął żydowskie posiadłości i podporządkował sobie wiele politeistycznych dotąd plemion arabskich, ale przede wszystkim opanował Mekkę, w efekcie czego mieszkańcy jego rodzinnego miasta w 630 r. wreszcie przyjęli monoteizm.  

Czy wiesz, że... aby zostać muzułmaninem, wystarczy trzykrotnie wypowiedzieć szahadę, czyli wyznanie wiary, które brzmi następująco: „Oświadczam, że nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet/Muhammad jest Jego prorokiem”.

Po śmierci Mahometa w 632 r. władzę przejął jego teść, Abu Bakr, który przyjął tytuł kalifa i tym samym rozpoczął okres panowania tzw. Kalifów Sprawiedliwych, w którym to muzułmanie rozpoczęli podboje innych ludów niż ludy arabskie. W rezultacie islam z religii narodowej stał się religią uniwersalną, w VII w. znaną już nie tylko na Półwyspie Arabskim, ale też w Afryce Północnej, w Azji Zachodniej, a nawet w Indiach oraz w Chinach. 

Dogmaty islamu 

Islam opiera się na pięciu dogmatach wiary, do których należą:

1. Wiara w Jedynego Boga – muzułmanie wierzą w Jedynego Boga – Allaha (od arab. al-ilāh – „bóg”); przyjęta w islamie idea jedyności Boga to tauhid (albo: tawhid); została ona przedstawiona w 112 surze Koranu, która mówi, że: „On – Bóg jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt jemu nie jest równy!”. Tym samym muzułmanie, chociaż wierzą w tego samego Boga, którego czczą też wyznawcy chrześcijaństwa, odrzucają ideę Trójcy Świętej, natomiast Jezusa Chrystusa uznają nie za Syna Bożego, a za Proroka. W islamie obowiązuje również bezwzględny zakaz przedstawiania Allaha w jakiejkolwiek ludzkiej postaci – taki akt traktowany jest jako bluźnierstwo.

2. Wiara we wszystkie Jego anioły – muzułmanie wierzą w anioły, do których zaliczają się m.in.: Dżibril (Gabriel), Izrai'il (Izrael), Mika'il (Michał), Israil (Rafał).

3. Wiara we wszystkie Jego księgi – świętą Księgą islamu jest Koran, który został podyktowany prorokowi Mahometowi przez archanioła Gabriela. Ponadto za objawione słowo Boże muzułmanie uznają Torę i Ewangelie, ale przyjmują, że w przypadkach tych ksiąg doszło do przeinaczenia przekazu Allaha, zawierają one więc – w przeciwieństwie do Koranu – błędy i zniekształcenia.

4. Wiara we wszystkich Jego proroków – wyznawcy islamu wierzą, że Allah w przeszłości wysyłał posłańców, aby Ci przekazywali ludzkości Bożą wolę. Zgodnie z Koranem należeli do nich m.in. Adam (uznawany za pierwszego proroka), Noe, Abraham, Mojżesz, Salomon, Dawid, Jan Chrzciciel oraz Jezus Chrystus. Najważniejszym i jednocześnie ostatnim wysłannikiem był natomiast Mahomet, nazywany z tego względu „pieczęcią proroków”.

5. Wiara w Dzień Sądu Ostatecznego – muzułmanie wierzą, że w Dzień Sądu Ostatecznego nastąpi koniec całego wszechświata, zmarli zostaną wskrzeszeni i osądzeni na podstawie swoich czynów. Ci, którzy żyli zgodnie z wolą Allaha, trafią do nieba, natomiast na grzeszników czeka kara – wtrącenie do piekła.

Uwaga: W islamie oprócz 5 dogmatów wyróżnia się również 5 filarów wiary (arkana), które dotyczą praktyki religijnej i obowiązują każdego muzułmanina. Należą do nich: wyznanie wiary w jednego Boga (szahada), modlitwa (odmawiana 5 razy dziennie, z twarzą zwróconą ku Mekkce), jałmużna na rzec ubogich, post (obowiązuje od wschodu do zachodu słońca przez cały dziewiąty miesiąca kalendarza muzułmańskiego, czyli ramadan) oraz pielgrzymka do Mekki (co najmniej raz w życiu i o ile sytuacja materialna na nią pozwala).

Największy park narodowy na świecie

Największy park narodowy na świecie znajduje się...

0 958

Najmniejsza planeta Układu Słone...

Najmniejszą planetą Układu Słonecznego jest planeta...

0 851

Ile jest planet?

Zapewne wielu z nas pamięta jeszcze z czasów szkolnych...

1 2442

Największe miasta Europy

Za największe miasto Starego Kontynentu uchodzi Stambuł,...

2 1145

Kiedy powstała Wikipedia?

Wikipedia – wielojęzyczna, bezpłatna encyklopedia...

0 976

Największy stan USA

Największym stanem USA jest Alaska, która zajmuje...

0 1188

Opinie - Kiedy powstał islam?

  
 

Opinie - Kiedy powstał islam?

  
 

Top Dyskusje

~ Rafi 2024-04-06 02:31:59

1100

~ RDX1 2024-03-22 18:53:11

Jest 2024r. używam windows 7 x64 jako system w moim retroPC. Dysk 64 giga spokojnie wystarcza na system, co więcej jest...

~ Pss 2024-03-07 21:33:21

W Ameryce Płn. są 3 ????