Czym jest niebinarność?

0 255

Czym jest niebinarność? Analizujemy to pojęcie.

Niebinarność najprościej można określić jako brak identyfikacji się bezpośrednio jako kobieta bądź mężczyzna. Pojęcie jest jednak bardzo złożone, dlatego warto odpowiednio mocno się w nie zagłębić. Z czego wynika niebinarność? Czy jest ona powszechna? W jaki sposób zwracać się do niebinarnych osób? Jak wygląda status prawny takich osób?

Pojęcie płci

Pojęcie płci, jak również jego definicja zmieniało się i rozwijało na przestrzeni lat. Aktualnie większość naukowców zgodna jest co do tego, że płeć nie jest zero-jedynkowa i jest spektrum. Możliwe więc jest znajdowanie się po jednej lub drugiej jego stronie, ale nic nie stoi również na przeszkodzie, by być po środku. O takich właśnie osobach mówi się, że są one niebinarne, będą mogły identyfikować się z płcią męską lub żeńską w pewnych aspektach, bądź nie definiować się z nimi wcale. Jest to kwestia bardzo mocno indywidualna. Istotnym faktem jest to, że niebinarność nie jest uznawana za zaburzenie, bądź przesłankę do jakiegokolwiek leczenia. Jest to całkowicie naturalny stan rzecz, który występuje wśród ludzi od tysięcy lat.

Rys historyczny

Pojęcie niebinarności zostało zdefiniowane w roku 1968 w książce "sex and gender" jednak zdefiniowanie jej nie oznacza, że nie występowała ona znacznie wcześniej. Można zaobserwować zarówno pozostałości językowe wśród wielu kultur, które miały określać "trzecią płeć" jak również pozostałości w kulturach objawiające się za pośrednictwem, chociażby tradycyjnych obrzędów. Zjawisko to nie jest uwarunkowane geograficznie, wzmianki świadczące o możliwej niebinarności można znaleźć w Afryce czy też w starożytnej Grecji.

Kwestie językowe

Najbardziej problematyczne, szczególnie dla użytkowników języka polskiego jest zwracanie się do osób niebinarnych. W jaki sposób rozwiązać ten problem? Na samym początku powinniśmy zapytać się, jakie zaimki preferuje nasz rozmówca, możliwe jest, że będzie czuć się komfortowo z zaimkami męskimi lub żeńskimi, istnieje również możliwość, że preferować będzie formę bezosobową. Takie zadanie mają spełniać też niebinarne imiona, które w założeniu spełniają kryterium neutralności płciowej. Wrażliwość językowa w tym zakresie jest niezwykle istotna.

Problem ten jest znacznie mniejszy wśród użytkowników, chociażby angielskiego, który w dużo większym stopniu umożliwia bardzo naturalne zwracanie się do rozmówcy w formie bezosobowej.

Ustawodawstwo

Wraz ze zwiększaniem się świadomości wśród ludzi na temat płciowości pojawia się coraz więcej inicjatyw mających za zadanie unormować tę kwestię pod względem prawnym. W ostatnich latach można obserwować bardzo duży postęp związany z uznawaniem niebinarności w dokumentach i licznych przepisach w bardziej postępowych państwach na całym świecie. Ze względu jednak na brak jednorodnej narracji, szczególnie w przypadku państw mocno konserwatywnych, osoby niebinarne mogą spotkać się z problemami urzędowymi ze względu na wpisanie na dokumentach płci nieprzewidzianej w przepisach danego państwa.

Najwyższy wyrok

161 wyroków dożywocia bez możliwości ubiegania...

0 780

Najmniejszy pies świata

Według Księgi Rekordów Guinnessa tytuł najmniejszego...

0 860

Z iloma krajami graniczy Polska?

Współczesne granice Polski zostały wyznaczone w...

1 2699

Kiedy powstał skauting?

Skauting to nazwa światowego ruchu młodzieżowego,...

0 1289

Najmniejszy człowiek świata

Za najmniejszego (najniższego) człowieka w historii...

1 840

Najwyższe góry w Polsce

Najwyższym pasmem górskim w naszym kraju są Tatry,...

0 868

Opinie - Czym jest niebinarność?

  
 

Opinie - Czym jest niebinarność?

  
 

Top Dyskusje

~ Rafi 2024-04-06 02:31:59

1100

~ RDX1 2024-03-22 18:53:11

Jest 2024r. używam windows 7 x64 jako system w moim retroPC. Dysk 64 giga spokojnie wystarcza na system, co więcej jest...

~ Pss 2024-03-07 21:33:21

W Ameryce Płn. są 3 ????