Czym jest niebinarność?

0 113

Czym jest niebinarność? Analizujemy to pojęcie.

Niebinarność najprościej można określić jako brak identyfikacji się bezpośrednio jako kobieta bądź mężczyzna. Pojęcie jest jednak bardzo złożone, dlatego warto odpowiednio mocno się w nie zagłębić. Z czego wynika niebinarność? Czy jest ona powszechna? W jaki sposób zwracać się do niebinarnych osób? Jak wygląda status prawny takich osób?

Pojęcie płci

Pojęcie płci, jak również jego definicja zmieniało się i rozwijało na przestrzeni lat. Aktualnie większość naukowców zgodna jest co do tego, że płeć nie jest zero-jedynkowa i jest spektrum. Możliwe więc jest znajdowanie się po jednej lub drugiej jego stronie, ale nic nie stoi również na przeszkodzie, by być po środku. O takich właśnie osobach mówi się, że są one niebinarne, będą mogły identyfikować się z płcią męską lub żeńską w pewnych aspektach, bądź nie definiować się z nimi wcale. Jest to kwestia bardzo mocno indywidualna. Istotnym faktem jest to, że niebinarność nie jest uznawana za zaburzenie, bądź przesłankę do jakiegokolwiek leczenia. Jest to całkowicie naturalny stan rzecz, który występuje wśród ludzi od tysięcy lat.

Rys historyczny

Pojęcie niebinarności zostało zdefiniowane w roku 1968 w książce "sex and gender" jednak zdefiniowanie jej nie oznacza, że nie występowała ona znacznie wcześniej. Można zaobserwować zarówno pozostałości językowe wśród wielu kultur, które miały określać "trzecią płeć" jak również pozostałości w kulturach objawiające się za pośrednictwem, chociażby tradycyjnych obrzędów. Zjawisko to nie jest uwarunkowane geograficznie, wzmianki świadczące o możliwej niebinarności można znaleźć w Afryce czy też w starożytnej Grecji.

Kwestie językowe

Najbardziej problematyczne, szczególnie dla użytkowników języka polskiego jest zwracanie się do osób niebinarnych. W jaki sposób rozwiązać ten problem? Na samym początku powinniśmy zapytać się, jakie zaimki preferuje nasz rozmówca, możliwe jest, że będzie czuć się komfortowo z zaimkami męskimi lub żeńskimi, istnieje również możliwość, że preferować będzie formę bezosobową. Takie zadanie mają spełniać też niebinarne imiona, które w założeniu spełniają kryterium neutralności płciowej. Wrażliwość językowa w tym zakresie jest niezwykle istotna.

Problem ten jest znacznie mniejszy wśród użytkowników, chociażby angielskiego, który w dużo większym stopniu umożliwia bardzo naturalne zwracanie się do rozmówcy w formie bezosobowej.

Ustawodawstwo

Wraz ze zwiększaniem się świadomości wśród ludzi na temat płciowości pojawia się coraz więcej inicjatyw mających za zadanie unormować tę kwestię pod względem prawnym. W ostatnich latach można obserwować bardzo duży postęp związany z uznawaniem niebinarności w dokumentach i licznych przepisach w bardziej postępowych państwach na całym świecie. Ze względu jednak na brak jednorodnej narracji, szczególnie w przypadku państw mocno konserwatywnych, osoby niebinarne mogą spotkać się z problemami urzędowymi ze względu na wpisanie na dokumentach płci nieprzewidzianej w przepisach danego państwa.

Ile jest oceanów?

Czy wiesz, że nasza planeta jest w około 3/4 pokryta...

1 2076

Najmniejsze dziecko świata

W grudniu 2018 r. w szpitalu w San Diego (USA) za pomocą...

0 591

Co ile jest: Euro, Olimpiada, Mi...

Na wielkie wydarzenia sportowe takie jak Euro, Olimpiada...

1 2254

Najwyższe budynki w Polsce

Najwyższym budynkiem w Polsce jest budowany w latach...

0 607

Największe miasto świata

Ze względu na wielość definicji oraz różne metodologie,...

1 813

Największe zatoki na świecie

Zatoka jest to element zbiornika wodnego - jeziora,...

0 4150

Opinie - Czym jest niebinarność?

  
 

Opinie - Czym jest niebinarność?