Czym jest niebinarność?

0 47

Czym jest niebinarność? Analizujemy to pojęcie.

Niebinarność najprościej można określić jako brak identyfikacji się bezpośrednio jako kobieta bądź mężczyzna. Pojęcie jest jednak bardzo złożone, dlatego warto odpowiednio mocno się w nie zagłębić. Z czego wynika niebinarność? Czy jest ona powszechna? W jaki sposób zwracać się do niebinarnych osób? Jak wygląda status prawny takich osób?

Pojęcie płci

Pojęcie płci, jak również jego definicja zmieniało się i rozwijało na przestrzeni lat. Aktualnie większość naukowców zgodna jest co do tego, że płeć nie jest zero-jedynkowa i jest spektrum. Możliwe więc jest znajdowanie się po jednej lub drugiej jego stronie, ale nic nie stoi również na przeszkodzie, by być po środku. O takich właśnie osobach mówi się, że są one niebinarne, będą mogły identyfikować się z płcią męską lub żeńską w pewnych aspektach, bądź nie definiować się z nimi wcale. Jest to kwestia bardzo mocno indywidualna. Istotnym faktem jest to, że niebinarność nie jest uznawana za zaburzenie, bądź przesłankę do jakiegokolwiek leczenia. Jest to całkowicie naturalny stan rzecz, który występuje wśród ludzi od tysięcy lat.

Rys historyczny

Pojęcie niebinarności zostało zdefiniowane w roku 1968 w książce "sex and gender" jednak zdefiniowanie jej nie oznacza, że nie występowała ona znacznie wcześniej. Można zaobserwować zarówno pozostałości językowe wśród wielu kultur, które miały określać "trzecią płeć" jak również pozostałości w kulturach objawiające się za pośrednictwem, chociażby tradycyjnych obrzędów. Zjawisko to nie jest uwarunkowane geograficznie, wzmianki świadczące o możliwej niebinarności można znaleźć w Afryce czy też w starożytnej Grecji.

Kwestie językowe

Najbardziej problematyczne, szczególnie dla użytkowników języka polskiego jest zwracanie się do osób niebinarnych. W jaki sposób rozwiązać ten problem? Na samym początku powinniśmy zapytać się, jakie zaimki preferuje nasz rozmówca, możliwe jest, że będzie czuć się komfortowo z zaimkami męskimi lub żeńskimi, istnieje również możliwość, że preferować będzie formę bezosobową. Takie zadanie mają spełniać też niebinarne imiona, które w założeniu spełniają kryterium neutralności płciowej. Wrażliwość językowa w tym zakresie jest niezwykle istotna.

Problem ten jest znacznie mniejszy wśród użytkowników, chociażby angielskiego, który w dużo większym stopniu umożliwia bardzo naturalne zwracanie się do rozmówcy w formie bezosobowej.

Ustawodawstwo

Wraz ze zwiększaniem się świadomości wśród ludzi na temat płciowości pojawia się coraz więcej inicjatyw mających za zadanie unormować tę kwestię pod względem prawnym. W ostatnich latach można obserwować bardzo duży postęp związany z uznawaniem niebinarności w dokumentach i licznych przepisach w bardziej postępowych państwach na całym świecie. Ze względu jednak na brak jednorodnej narracji, szczególnie w przypadku państw mocno konserwatywnych, osoby niebinarne mogą spotkać się z problemami urzędowymi ze względu na wpisanie na dokumentach płci nieprzewidzianej w przepisach danego państwa.

Najdłuższe rzeki na świecie i w ...

Rzeki są nie tylko elementem krajobrazu, ale także...

1 7107

Kiedy powstał ZUS?

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest...

0 1041

Kiedy powstał Kraków?

5 czerwca 1257 r. Bolesław Wstydliwy uroczyście ogłosił,...

1 1372

Największe miasto świata

Ze względu na wielość definicji oraz różne metodologie,...

1 693

Największe zwierzę świata

Płetwal Błękitny – oto nazwa największego żyjącego...

1 2310

Największy samolot świata

Za największy i najcięższy samolot na świecie uchodzi...

0 600

Opinie - Czym jest niebinarność?

  
 

Opinie - Czym jest niebinarność?