Co grozi za wyzywanie kogoś – jaka kara?

1 1650

W świetle polskiego prawa wyzywanie drugiej osoby podlega pod przestępstwo zniewagi z art. 216 Kodeksu karnego, za które grozi kara grzywny bądź kara ograniczenia wolności.

Ponadto wobec sprawców przestępstwa, którzy znieważają drugą osobę za pomocą środków masowego przekazu, sąd może orzec karę pozbawienia wolności do roku (art. 216 § 2 kk) oraz nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego (art. 216 § 4 kk).

Do zniewagi dochodzić może zarówno publicznie, jak i w sytuacji prywatnej; w obecności bądź pod nieobecność osoby obrażanej (ale z intencją, aby obraza do niej dotarła). Niezależnie jednak od okoliczności towarzyszących popełnieniu tego przestępstwa pokrzywdzony sam musi wnieść akt oskarżenia do sądu (nie jest ono ścigane z urzędu).

Należy również zaznaczyć, że sąd może odstąpić od ukarania sprawcy w trzech przypadkach:

1) jeżeli zniewaga została wywołana przez wyzywające zachowanie pokrzywdzonego (np. prowokacyjne gesty, zaczepki słowne);

2) jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej;

3) jeżeli pokrzywdzony odpowiedział zniewagą wzajemną.

Osoba, która obraża kogoś, może zostać także pociągnięta do odpowiedzialności na podstawie artykułu 23. Kodeksu cywilnego, mówiącego że:

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

W przypadku obrazy/zniewagi zostaje naruszona przede wszystkim cześć i godność człowieka. Stąd też osoba obrażana, czyli powód, ma prawo – zgodnie z artykułem 24. Kodeksu cywilnego – zażądać, aby pozwany zaniechał działania, które wyrządza jej szkodę, dopełnił czynności potrzebnych do usunięcia skutków tego działania (w szczególności ażeby złożył oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie) oraz zapłacił jej zadośćuczynienie lub dokonał wpłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Co grozi za kradzież w sklepie o...

Od upomnienia po umieszczenie w zakładzie poprawczym,...

1 1505

Co ile lat trzeba wymieniać wodo...

Wodomierze, jak wszystkie urządzenia, z czasem się...

4 2212

Jak zezłomować samochód?

Złomowanie auta to dla wielu kierowców smutna ostateczność....

0 1830

Co grozi za jazdę pod wpływem al...

W świetle polskiego prawa osoby, które prowadzą...

0 1092

Co grozi za niezapłacenie mandat...

W świetle obowiązujących przepisów kierowca na...

0 887

Ile idzie list zwykły ekonomiczny?

Tradycyjna korespondencja listowna wciąż stanowi...

105 118510

Opinie - Co grozi za wyzywanie kogoś – jaka kara?

~ Andrzej
31.08.2022r. 13:50
1   + -   1
Jak nazwałem Ukraińca banderowcem coś mi grozi?
  
 

Opinie - Co grozi za wyzywanie kogoś – jaka kara?

  
 
~ Andrzej
31.08.2022r. 13:50
1   + -   1
Jak nazwałem Ukraińca banderowcem coś mi grozi?