Co grozi za wyzywanie kogoś – jaka kara?

1 1759

W świetle polskiego prawa wyzywanie drugiej osoby podlega pod przestępstwo zniewagi z art. 216 Kodeksu karnego, za które grozi kara grzywny bądź kara ograniczenia wolności.

Ponadto wobec sprawców przestępstwa, którzy znieważają drugą osobę za pomocą środków masowego przekazu, sąd może orzec karę pozbawienia wolności do roku (art. 216 § 2 kk) oraz nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego (art. 216 § 4 kk).

Do zniewagi dochodzić może zarówno publicznie, jak i w sytuacji prywatnej; w obecności bądź pod nieobecność osoby obrażanej (ale z intencją, aby obraza do niej dotarła). Niezależnie jednak od okoliczności towarzyszących popełnieniu tego przestępstwa pokrzywdzony sam musi wnieść akt oskarżenia do sądu (nie jest ono ścigane z urzędu).

Należy również zaznaczyć, że sąd może odstąpić od ukarania sprawcy w trzech przypadkach:

1) jeżeli zniewaga została wywołana przez wyzywające zachowanie pokrzywdzonego (np. prowokacyjne gesty, zaczepki słowne);

2) jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej;

3) jeżeli pokrzywdzony odpowiedział zniewagą wzajemną.

Osoba, która obraża kogoś, może zostać także pociągnięta do odpowiedzialności na podstawie artykułu 23. Kodeksu cywilnego, mówiącego że:

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

W przypadku obrazy/zniewagi zostaje naruszona przede wszystkim cześć i godność człowieka. Stąd też osoba obrażana, czyli powód, ma prawo – zgodnie z artykułem 24. Kodeksu cywilnego – zażądać, aby pozwany zaniechał działania, które wyrządza jej szkodę, dopełnił czynności potrzebnych do usunięcia skutków tego działania (w szczególności ażeby złożył oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie) oraz zapłacił jej zadośćuczynienie lub dokonał wpłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Jak płacić na AliExpress?

Ze względu na rosnącą popularność serwisu AliExpress,...

0 767

Ile idzie Pocztex Kurier 48?

Wysyłka paczek kurierem zawsze kojarzy się z wysoką...

45 1611

Jakie powinno być ciśnienie gazu?

Instalacja gazowa w samochodzie to coraz popularniejsze...

0 2009

Ile idzie paczka pocztowa priory...

W liście można przesyłać jedynie korespondencję...

62 34684

Co grozi za niepłacenie alimentó...

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego (art. 209) uchylanie...

1 1054

Co grozi za niespłacanie kredytu...

W świetle polskiego prawa dłużników nie dotyczą...

0 985

Opinie - Co grozi za wyzywanie kogoś – jaka kara?

~ Andrzej
31.08.2022r. 13:50
1   + -   1
Jak nazwałem Ukraińca banderowcem coś mi grozi?
  
 

Opinie - Co grozi za wyzywanie kogoś – jaka kara?

  
 
~ Andrzej
31.08.2022r. 13:50
1   + -   1
Jak nazwałem Ukraińca banderowcem coś mi grozi?