Co grozi za podrobienie podpisu – jaka kara?

0 1157

W świetle obowiązujących przepisów podpisanie się za kogoś innego jest przestępstwem, za które grozi nawet 5 lat więzienia.

O przestępstwie podrabiania podpisów mówi artykuł 270 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Do popełnienia przestępstwa dochodzi niezależnie od tego czy podpis podrobiono na oryginale dokumentu, jego kopii bądź kserokopii. Co więcej, podrobienie podpisu jest uznawane za przestępstwo także w sytuacji, w której osoba, za którą się podpisano, wyraziła na to zgodę, gdyż – cytując orzeczenie Sądu Najwyższego – „dla bytu przestępstwa z art. 270 § 1 kk zupełnie obojętne jest to, czy osoba, której podpis podrobiono na dokumencie, wiedziała o tym lub wyraziła na to zgodę, czy też nie. Dokument jest bowiem podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od osoby, w której imieniu został sporządzony” (wyrok SN z dnia 9 września 2002 r. sygn. akt V KKN 29/2001).

Przytoczone powyżej orzeczenie Sądu Najwyższego nie oznacza, że sądy nie biorą pod uwagę udzielonej zgody – oczywiście biorą i często uznają za okoliczność łagodzącą, tym samym kwalifikując popełnione przestępstwo jako czyn o niskiej szkodliwości społecznej.

Należy także dodać, że taka sama kara jak za podrobnienie podpisu grozi za jego przerobienie, tj. za modyfikację przepisu już istniejącego, oraz za wypełnienie blankietu, który został już wcześniej opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę (art. 270 § 2).

Co grozi za mobbing – jaka kara?

W świetle obowiązujących przepisów pracodawców,...

0 1523

Co grozi za łapówkę – jaka kara?

W świetle obowiązujących przepisów już samo przyjęcie...

0 1180

Co grozi za ściąganie filmów z I...

W świetle obowiązujących przepisów ściąganie...

0 1403

Jak zaoszczędzić prąd?

Czy wiesz, że czteroosobowa rodzina mieszkająca w...

0 1317

Co to jest Allegro polecony InPost?

Nie jest wielka tajemnicą, że najpopularniejszym...

0 886

Czym się różni list polecony eko...

List polecony to niemal pewna gwarancja dostarczenia...

0 1682

Opinie - Co grozi za podrobienie podpisu – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za podrobienie podpisu – jaka kara?