Co grozi za podrobienie podpisu – jaka kara?

0 1023

W świetle obowiązujących przepisów podpisanie się za kogoś innego jest przestępstwem, za które grozi nawet 5 lat więzienia.

O przestępstwie podrabiania podpisów mówi artykuł 270 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Do popełnienia przestępstwa dochodzi niezależnie od tego czy podpis podrobiono na oryginale dokumentu, jego kopii bądź kserokopii. Co więcej, podrobienie podpisu jest uznawane za przestępstwo także w sytuacji, w której osoba, za którą się podpisano, wyraziła na to zgodę, gdyż – cytując orzeczenie Sądu Najwyższego – „dla bytu przestępstwa z art. 270 § 1 kk zupełnie obojętne jest to, czy osoba, której podpis podrobiono na dokumencie, wiedziała o tym lub wyraziła na to zgodę, czy też nie. Dokument jest bowiem podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od osoby, w której imieniu został sporządzony” (wyrok SN z dnia 9 września 2002 r. sygn. akt V KKN 29/2001).

Przytoczone powyżej orzeczenie Sądu Najwyższego nie oznacza, że sądy nie biorą pod uwagę udzielonej zgody – oczywiście biorą i często uznają za okoliczność łagodzącą, tym samym kwalifikując popełnione przestępstwo jako czyn o niskiej szkodliwości społecznej.

Należy także dodać, że taka sama kara jak za podrobnienie podpisu grozi za jego przerobienie, tj. za modyfikację przepisu już istniejącego, oraz za wypełnienie blankietu, który został już wcześniej opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę (art. 270 § 2).

Kiedy zaczyna się wiosna?

Pierwszy dzień wiosny – na ten czas czeka wiele...

0 738

Ile kosztuje przekaz pocztowy?

Mimo ogromnej popularności kont osobistych oraz przelewów...

5 5908

Co grozi za niezapłacenie mandat...

W świetle obowiązujących przepisów kierowca na...

0 838

Pierwszy dzień wiosny – kiedy wy...

Wiosna to pora roku, która trwa od momentu równonocy...

0 711

Czym się różni Allegro polecony ...

W dobie rosnącej popularności zakupów internetowych,...

0 841

Co grozi za zatrudnianie na czar...

W świetle obowiązujących przepisów pracodawca,...

0 761

Opinie - Co grozi za podrobienie podpisu – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za podrobienie podpisu – jaka kara?