Co grozi za nieważny dowód osobisty – jaka kara?

0 877

W świetle art. 79 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych osoby, które uchylają się od obowiązku wymiany dowodu, popełniają wykroczenie, za które grozi kara ograniczenia wolności lub kara grzywny.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszym kraju kara grzywny za wykroczenie nie może przekroczyć 5000 złotych (art.1 §1 Kodeksu wykroczeń).

Przypominamy, że wniosek o wymianę dowodu osobistego należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. Można to zrobić w najbliższym urzędzie gminy, elektronicznie albo poza urzędem (w szczególnych przypadkach i po uprzednich ustaleniach).

Dowód osobisty należy wymienić nie tylko, kiedy upływa okres jego ważności, ale również w przypadku:

- zmiany danych, które zawiera dokument (np. nazwiska posiadacza);

- zmiany wyglądu twarzy (np. po operacji plastycznej) posiadacza dowodu;

- gdy dokument został uszkodzony w stopniu, który utrudnia bądź uniemożliwia identyfikację posiadacza;

- jeżeli dowód zagubił się bądź został skradziony.

Od 2010 r. dowody osobiste wydawane są bezpłatnie. Dokument jest ważny przez 10 lat.

Ile idzie przekaz pocztowy?

Przekaz pocztowy stanowi dogodną formę przesyłania...

65 96962

Co grozi za podrobienie podpisu ...

W świetle obowiązujących przepisów podpisanie się...

0 940

Co grozi za udział w bójce i pob...

W świetle obowiązujących przepisów udział w bójce...

0 905

Co grozi pracodawcy za niewypłac...

Zgodnie z art. 94 pkt 5 Kodeksu pracy terminowe i prawidłowe...

0 1017

Co grozi za nierozliczenie PIT-u...

W świetle obowiązujących przepisów podatnicy, którzy...

0 1005

Co grozi za brak OC – jaka kara?

W świetle ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,...

0 687

Opinie - Co grozi za nieważny dowód osobisty – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za nieważny dowód osobisty – jaka kara?