Kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej?

0 1051

Polska jest w Unii Europejskiej już od wielu lat i przez ten czas mogliśmy obserwować przyspieszony rozwój na wielu szczeblach gospodarki – od rozwoju rolnictwa po poprawę infrastruktury drogowej. Kiedy dokładnie Polska weszła do Unii Europejskiej?

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Wstąpienie naszego kraju do Wspólnoty odbyło się na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Mało osób jednak wie, że faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się wiele lat wcześniej, dokładnie 8 kwietnia 1994 roku, również w Atenach. Wtedy to złożono oficjalny wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Wniosek potwierdziły wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994 roku.

Czy wiesz że?

Warto również wspomnieć, że w Polsce proces przyjęcia traktatu odbywał się w formie ogólnonarodowego referendum w dniach 7-8 czerwca 2003.

A Wy jak oceniacie polskie członkostwo w Unii Europejskiej?

Najwyższy wyrok

161 wyroków dożywocia bez możliwości ubiegania...

0 603

Najstarsze góry w Polsce

Za najstarsze góry w Polsce i równocześnie za jedne...

0 651

Kiedy powstał Nowy Testament?

Nowy Testament to nazwa zbioru 27 ksiąg, będących...

1 1372

Najdłuższy dopływ Warty

Warta to druga co do długości rzeka Polski, która...

0 818

Kiedy powstało chrześcijaństwo?

Chrześcijaństwo to wywodząca się z judaizmu religia...

0 914

Najdroższe zegarki

W listopadzie 2019 r. na aukcji dobroczynnej „Christie's...

0 574

Opinie - Kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej?

  
 

Opinie - Kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej?