Kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej?

0 976

Polska jest w Unii Europejskiej już od wielu lat i przez ten czas mogliśmy obserwować przyspieszony rozwój na wielu szczeblach gospodarki – od rozwoju rolnictwa po poprawę infrastruktury drogowej. Kiedy dokładnie Polska weszła do Unii Europejskiej?

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Wstąpienie naszego kraju do Wspólnoty odbyło się na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Mało osób jednak wie, że faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się wiele lat wcześniej, dokładnie 8 kwietnia 1994 roku, również w Atenach. Wtedy to złożono oficjalny wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Wniosek potwierdziły wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994 roku.

Czy wiesz że?

Warto również wspomnieć, że w Polsce proces przyjęcia traktatu odbywał się w formie ogólnonarodowego referendum w dniach 7-8 czerwca 2003.

A Wy jak oceniacie polskie członkostwo w Unii Europejskiej?

Kiedy powstał Mur Berliński?

Mur Berliński to nazwa systemu umocnień, który przez...

0 827

Największe województwa w Polsce

Od 1999 roku Polska pod względem administracyjnym...

23 60027

Największa wyspa świata

Największą wyspą świata jest leżąca na Oceanie...

0 608

Największy kontynent

Wbrew pozorom odpowiedź na pytanie o największy kontynent...

0 681

Największe miasta Polski

W Polsce znajduje się 913 miast. Są wśród nich...

1 7589

Najbogatszy człowiek świata

W listopadzie 2019 r. świat obiegła informacja, że...

0 473

Opinie - Kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej?

  
 

Opinie - Kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej?