Ile ludzi mieszka w Polsce?

0 1531

Dokładna liczba ludności zamieszkującej dany teren jest niezwykle trudna do określenia. Składa się na nią bowiem wiele czynników, które mogą zmienić się z minuty na minutę. Każdego dnia rodzą się nowe osoby, a inne umierają. Mamy także do czynienia z napływem obcokrajowców i powrotami rodaków do ojczyzny, a z drugiej strony – z emigracją.

Główny Urząd Statystyczny oszacował w czerwcu 2016 roku, że liczba osób zamieszkujących Polskę wynosi 38 427 000. Aktualnie mamy do czynienia z niżem demograficznym. Liczba Polaków zmniejsza się nieustannie od 2012 roku głównie dlatego, że ilość zgonów przewyższa liczbę urodzeń.

Polska jest krajem stosunkowo jednolitym etnicznie, jednak można wyróżnić kilka głównych mniejszości zamieszkujących jej teren. Około 97% mieszkańców deklaruje narodowość polską. Najliczniejszą mniejszością są Ślązacy (ok. 173 tys.), na kolejnych miejscach plasują się: Niemcy (ok. 153 tys.), Białorusini (ok. 49 tys.), Ukraińcy (ok. 31 tys.), Romowie (ok. 13 tys.) oraz Rosjanie, Kaszubi, Litwini i Łemkowie (po ok. 5 tys.).

Oprócz nich Polskę zamieszkują m.in. nieliczni Słowacy, Francuzi, Amerykanie, Żydzi, Wietnamczycy, Włosi, Grecy i Ormianie.

Czy wiesz, że...?

W Polsce występuje przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Kobiety stanowią w naszym kraju 52% ludności.

Jak, według Ciebie, będzie wyglądała sytuacja demograficzna Polski w najbliższym stuleciu? Podziel się opinią!

Największe jeziora na świecie i ...

Jeziora są rozległymi naturalnymi akwenami ze wszystkich...

0 7431

Kiedy powstał Facebook?

Facebook to najbardziej znany internetowy serwis społecznościowy...

0 1029

Najwyższy szczyt Pienin

Pieniny to pasmo górskie położone w łańcuchu Karpat...

0 500

Najzdrowsze warzywa

W świetle badań przeprowadzonych na zlecenie amerykańskiej...

0 433

Państwa uznane przez Polskę

Istotnym wyznacznikiem uznania państwa jest efektywność,...

0 2045

Najwyższe szczyty w Polsce

Najwyższym szczytem Polski są położone w Tatrach...

0 395

Opinie - Ile ludzi mieszka w Polsce?

  
 

Opinie - Ile ludzi mieszka w Polsce?