Ile ludzi mieszka w Polsce?

0 1730

Dokładna liczba ludności zamieszkującej dany teren jest niezwykle trudna do określenia. Składa się na nią bowiem wiele czynników, które mogą zmienić się z minuty na minutę. Każdego dnia rodzą się nowe osoby, a inne umierają. Mamy także do czynienia z napływem obcokrajowców i powrotami rodaków do ojczyzny, a z drugiej strony – z emigracją.

Główny Urząd Statystyczny oszacował w czerwcu 2016 roku, że liczba osób zamieszkujących Polskę wynosi 38 427 000. Aktualnie mamy do czynienia z niżem demograficznym. Liczba Polaków zmniejsza się nieustannie od 2012 roku głównie dlatego, że ilość zgonów przewyższa liczbę urodzeń.

Polska jest krajem stosunkowo jednolitym etnicznie, jednak można wyróżnić kilka głównych mniejszości zamieszkujących jej teren. Około 97% mieszkańców deklaruje narodowość polską. Najliczniejszą mniejszością są Ślązacy (ok. 173 tys.), na kolejnych miejscach plasują się: Niemcy (ok. 153 tys.), Białorusini (ok. 49 tys.), Ukraińcy (ok. 31 tys.), Romowie (ok. 13 tys.) oraz Rosjanie, Kaszubi, Litwini i Łemkowie (po ok. 5 tys.).

Oprócz nich Polskę zamieszkują m.in. nieliczni Słowacy, Francuzi, Amerykanie, Żydzi, Wietnamczycy, Włosi, Grecy i Ormianie.

Czy wiesz, że...?

W Polsce występuje przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Kobiety stanowią w naszym kraju 52% ludności.

Jak, według Ciebie, będzie wyglądała sytuacja demograficzna Polski w najbliższym stuleciu? Podziel się opinią!

Najstarsze miasto w Polsce

Tytuł najstarszego miasta w Polsce często przypisywany...

1 606

Kiedy powstał buddyzm?

Buddyzm – rozumiany zarówno jako religia, jak i...

0 1160

Kiedy powstał ZUS?

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest...

0 1112

Co ile lat są wybory prezydencki...

Wybory to zawsze wielkie wydarzenie na scenie politycznej,...

3 2366

Najwyższy człowiek świata

Według Księgi Rekordów Guinnessa najwyższym żyjącym...

0 708

Najdłuższy dopływ Warty

Warta to druga co do długości rzeka Polski, która...

0 926

Opinie - Ile ludzi mieszka w Polsce?

  
 

Opinie - Ile ludzi mieszka w Polsce?