Ile ludzi mieszka w Polsce?

0 1785

Dokładna liczba ludności zamieszkującej dany teren jest niezwykle trudna do określenia. Składa się na nią bowiem wiele czynników, które mogą zmienić się z minuty na minutę. Każdego dnia rodzą się nowe osoby, a inne umierają. Mamy także do czynienia z napływem obcokrajowców i powrotami rodaków do ojczyzny, a z drugiej strony – z emigracją.

Główny Urząd Statystyczny oszacował w czerwcu 2016 roku, że liczba osób zamieszkujących Polskę wynosi 38 427 000. Aktualnie mamy do czynienia z niżem demograficznym. Liczba Polaków zmniejsza się nieustannie od 2012 roku głównie dlatego, że ilość zgonów przewyższa liczbę urodzeń.

Polska jest krajem stosunkowo jednolitym etnicznie, jednak można wyróżnić kilka głównych mniejszości zamieszkujących jej teren. Około 97% mieszkańców deklaruje narodowość polską. Najliczniejszą mniejszością są Ślązacy (ok. 173 tys.), na kolejnych miejscach plasują się: Niemcy (ok. 153 tys.), Białorusini (ok. 49 tys.), Ukraińcy (ok. 31 tys.), Romowie (ok. 13 tys.) oraz Rosjanie, Kaszubi, Litwini i Łemkowie (po ok. 5 tys.).

Oprócz nich Polskę zamieszkują m.in. nieliczni Słowacy, Francuzi, Amerykanie, Żydzi, Wietnamczycy, Włosi, Grecy i Ormianie.

Czy wiesz, że...?

W Polsce występuje przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Kobiety stanowią w naszym kraju 52% ludności.

Jak, według Ciebie, będzie wyglądała sytuacja demograficzna Polski w najbliższym stuleciu? Podziel się opinią!

Największa wieś w Polsce

W Polsce największą wsią pod względem powierzchni...

0 862

Kiedy powstała Piramida Cheopsa?

Piramida Cheopsa – największa ze wszystkich piramid...

1 761

Największe wyspy świata

Wyspy leżą na oceanach, morzach, rzekach i jeziorach....

0 13345

Kiedy powstał YouTube?

YouTube jest największym i najpopularniejszym na świecie...

0 1255

Najwyższy budynek na świecie

Olbrzymie budynki kojarzą się zwykle z drapaczami...

1 4478

Największy pająk świata

Największym pająkiem na świecie – zarówno pod...

0 867

Opinie - Ile ludzi mieszka w Polsce?

  
 

Opinie - Ile ludzi mieszka w Polsce?