Ile ludzi mieszka w Polsce?

0 1589

Dokładna liczba ludności zamieszkującej dany teren jest niezwykle trudna do określenia. Składa się na nią bowiem wiele czynników, które mogą zmienić się z minuty na minutę. Każdego dnia rodzą się nowe osoby, a inne umierają. Mamy także do czynienia z napływem obcokrajowców i powrotami rodaków do ojczyzny, a z drugiej strony – z emigracją.

Główny Urząd Statystyczny oszacował w czerwcu 2016 roku, że liczba osób zamieszkujących Polskę wynosi 38 427 000. Aktualnie mamy do czynienia z niżem demograficznym. Liczba Polaków zmniejsza się nieustannie od 2012 roku głównie dlatego, że ilość zgonów przewyższa liczbę urodzeń.

Polska jest krajem stosunkowo jednolitym etnicznie, jednak można wyróżnić kilka głównych mniejszości zamieszkujących jej teren. Około 97% mieszkańców deklaruje narodowość polską. Najliczniejszą mniejszością są Ślązacy (ok. 173 tys.), na kolejnych miejscach plasują się: Niemcy (ok. 153 tys.), Białorusini (ok. 49 tys.), Ukraińcy (ok. 31 tys.), Romowie (ok. 13 tys.) oraz Rosjanie, Kaszubi, Litwini i Łemkowie (po ok. 5 tys.).

Oprócz nich Polskę zamieszkują m.in. nieliczni Słowacy, Francuzi, Amerykanie, Żydzi, Wietnamczycy, Włosi, Grecy i Ormianie.

Czy wiesz, że...?

W Polsce występuje przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Kobiety stanowią w naszym kraju 52% ludności.

Jak, według Ciebie, będzie wyglądała sytuacja demograficzna Polski w najbliższym stuleciu? Podziel się opinią!

Najwyższy budynek świata

Najwyższym budynkiem na świecie jest Burdż Chalifa,...

0 550

Kiedy powstało Allegro?

Allegro – największa internetowa platforma sprzedażowa...

0 755

Największe wulkany na świecie

Wulkan jest miejscem na ziemi, z którego wydobywa...

1 2387

Kiedy powstał Rzym?

Zgodnie z legendą o Romulusie i Remusie przekazaną...

0 1020

Największa wieś w Polsce

W Polsce największą wsią pod względem powierzchni...

0 643

Największy kontynent

Wbrew pozorom odpowiedź na pytanie o największy kontynent...

0 684

Opinie - Ile ludzi mieszka w Polsce?

  
 

Opinie - Ile ludzi mieszka w Polsce?