Co za to grozi znęcanie psychiczne – jaka kara?

0 1080

W świetle polskiego prawa znęcanie się – zarówno fizyczne, jak i psychiczne – jest przestępstwem, za które sprawcy może grozić nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Znęcanie się należy do kategorii przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, które reguluje rozdział XXVI Kodeksu karnego. Zgodnie z ust. 1 art. 207. tegoż Kodeksu:

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wyższą karę – tj. od 6 miesięcy do 8 lat więzienia – przepisy przewidują za znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny.

Z kolei tym sprawcom, którzy znęcają się nad ofiarą ze szczególnym okrucieństwem, grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Natomiast w przypadkach, w których następstwem znęcenia się jest próba samobójcza pokrzywdzonego, sprawca podlega karze od 2 do 12 lat więzienia, niezależnie od tego, czy próba ta zakończyła się powodzeniem.

Ponadto w sprawach dotyczących znęcania się fizycznego bądź psychicznego sąd ma prawo orzec również zakaz zbliżania się sprawcy do pokrzywdzonego, a także nakaz okresowego opuszczenia przez sprawcę lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 41a kk). Należy dodać, że skazany, który nie zastosuje się do nakazu lub zakazu sądu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 244 kk).

Jakie powinno być ciśnienie gazu?

Instalacja gazowa w samochodzie to coraz popularniejsze...

0 1817

Parametry obiektywu aparatu cyfr...

Fotografia, głównie za sprawą smartfonów z wbudowanymi...

1 1807

Ile idzie list polecony za granicę?

Za granicę wysyłamy zwykle ważną dla na korespondencję...

4 1686

Ile prądu zużywa parowar?

Parowar to coraz częstszy widok w wielu polskich kuchniach....

0 4039

Kiedy jest zmiana czasu na letni...

Zmiana czasu na letni jednym kojarzy się z pierwszym...

0 647

Najdłuższy dzień w roku – kiedy ...

Najdłuższy dzień w roku to dzień, w którym występuje...

0 725

Opinie - Co za to grozi znęcanie psychiczne – jaka kara?

  
 

Opinie - Co za to grozi znęcanie psychiczne – jaka kara?