Co za to grozi znęcanie psychiczne – jaka kara?

0 1344

W świetle polskiego prawa znęcanie się – zarówno fizyczne, jak i psychiczne – jest przestępstwem, za które sprawcy może grozić nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Znęcanie się należy do kategorii przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, które reguluje rozdział XXVI Kodeksu karnego. Zgodnie z ust. 1 art. 207. tegoż Kodeksu:

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wyższą karę – tj. od 6 miesięcy do 8 lat więzienia – przepisy przewidują za znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny.

Z kolei tym sprawcom, którzy znęcają się nad ofiarą ze szczególnym okrucieństwem, grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Natomiast w przypadkach, w których następstwem znęcenia się jest próba samobójcza pokrzywdzonego, sprawca podlega karze od 2 do 12 lat więzienia, niezależnie od tego, czy próba ta zakończyła się powodzeniem.

Ponadto w sprawach dotyczących znęcania się fizycznego bądź psychicznego sąd ma prawo orzec również zakaz zbliżania się sprawcy do pokrzywdzonego, a także nakaz okresowego opuszczenia przez sprawcę lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 41a kk). Należy dodać, że skazany, który nie zastosuje się do nakazu lub zakazu sądu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 244 kk).

Ile kosztuje węgiel?

Węgiel kamienny jest niezwykle popularny w naszym...

2 5826

Ile prądu zużywa radio?

Większość osób nie potrafi pracować w ciszy, dlatego...

7 5790

Ile kosztuje list polecony ekono...

List polecony ekonomiczny i priorytetowy to idealne...

0 1117

Ile idzie poste restante?

Mimo bardzo rozwiniętej komunikacji elektronicznej,...

0 3047

Co grozi za niepłacenie alimentó...

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego (art. 209) uchylanie...

1 1057

Co grozi za nieszczepienie dziec...

W Polsce obowiązkowe szczepienia ochronne obejmują...

0 834

Opinie - Co za to grozi znęcanie psychiczne – jaka kara?

  
 

Opinie - Co za to grozi znęcanie psychiczne – jaka kara?