Co grozi za nierozliczenie PIT-u – jaka kara?

0 1169

W świetle obowiązujących przepisów podatnicy, którzy nie składają deklaracji PIT w terminie, muszą liczyć się z karą grzywny wynoszącą co najmniej kilkaset złotych. Zgodnie bowiem z art. 56 § 4 i art. 79 § 2 Kodeksu karnego skarbowego osoby te popełniają wykroczenie skarbowe.

W większości przypadków karę za wykroczenie skarbowe wymierza bezpośrednio urząd skarbowy w tzw. postępowaniu mandatowym. Maksymalna wysokość mandatu nie może wówczas wynieść więcej niż podwójna wysokość minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2018 r. nie więcej niż 4200 złotych).

Jeżeli w sprawę zaangażowany zostanie sąd, należy przygotować się na znacznie wyższą grzywnę, tj. na kwotę w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 48 § 1 kks), czyli w 2018 r. zł – od 210 do 42 000 złotych.

Osoby, które nie złożyły deklaracji PIT w terminie, powinny nie tylko jak najszybciej rozliczyć się z fiskusem, ale również dołączyć do deklaracji tzw. czynny żal, czyli dokument wyjaśniający, dlaczego doszło do opóźnienia. Czynny żal pozwala bowiem uniknąć mandatu:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu (art. 16. § 1 kks).

Ze złożeniem czynnego żalu nie należy zwlekać, gdyż oświadczenie to jest skuteczne tylko w sytuacji, w której urząd nie zdążył jeszcze zająć się wykroczeniem płatnika (art. 16 § 5 k.k.s).

Niezłożenie zeznania podatkowego w terminie skutkuje także naliczeniem odsetek za zwłokę oraz utratą niektórych przywilejów, np. utratą możliwości rozliczania się z małżonkiem bądź z dzieckiem (w przypadku samotnych rodziców) oraz dłuższym oczekiwaniem na zwrot podatku.

Co grozi za brak dowodu osobiste...

Chociaż przekraczanie granic wewnętrznych strefy...

1 1529

Co grozi za pobicie – jaka kara?

W polskim prawie pobiciem nazywa się czynną napaść...

0 1408

Ile wody zużywa prysznic?

Szybki prysznic z pewnością jest bardziej oszczędny,...

13 31823

Co grozi za potrącenie pieszego ...

Wysokość kary za potrącenie pieszego – niezależnie...

4 1635

Święto Dziękczynienia – kiedy wp...

Święto/Dzień Dziękczynienia (ang. Thanksgiving...

0 999

Co to jest adres rozliczeniowy?

Robiąc zakupy internetowe wiele osób decyduje się...

19 1752

Opinie - Co grozi za nierozliczenie PIT-u – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za nierozliczenie PIT-u – jaka kara?