Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej – jaka kara?

0 1297

W świetle obowiązujących przepisów osoba, która zakłóca ciszę nocną, popełnia wykroczenie opisane w art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Treść owego artykułu brzmi bowiem następująco: „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Najwyższą grzywną, jaką ma prawo nałożyć policjant podczas interwencji, jest mandat w wysokości 500 złotych (jeśli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach, kwota ta może wzrosnąć do 1000 zł).

W większości przypadków zakłócanie ciszy nocnej kończy się właśnie mandatem karnym. Niemniej jednak policja ma również możliwość skierowania do sądu wniosku o ukaranie sprawcy wykroczenia (do czego dochodzi m.in. w sytuacji odmowy przyjęcia mandatu). Sąd orzeka wówczas wspomnianą karę aresztu lub karę ograniczenia wolności lub grzywnę w wysokości do 5000 złotych.

Z kolei wobec osób, które notorycznie zakłócają ciszę nocną, poszkodowani lokatorzy mogą wykorzystać art. 16 Ustawy o własności lokali, który mówi, że:

„Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości”.

UWAGA: powszechnie przyjmuje się, że cisza nocna obowiązuje od godziny 22 do 6 rano, niemniej polskie prawo nie reguluje tej kwestii w żadnej z ustaw. Szczegółowych ustaleń dotyczących czasu przeznaczonego na tzw. odpoczynek nocny należy zatem szukać w przepisach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.

Święto Dziękczynienia – kiedy wp...

Święto/Dzień Dziękczynienia (ang. Thanksgiving...

0 999

Co grozi za ucieczkę przed polic...

Od 1 czerwca 2017 r. ucieczka przed policją klasyfikowana...

0 917

Co grozi za jazdę bez prawa jazd...

W świetle obowiązujących przepisów jazda bez prawa...

1 1257

Ile kosztuje SMS Premium?

Krótkie wiadomości SMS to obecnie najpopularniejsza...

1 4159

Ile idzie przelew pocztowy?

Nie zawsze dokonujemy przelewów bezpośrednio w banku...

2 23875

Boże Narodzenie – kiedy wypada

Boże Narodzenie jest najważniejszym – obok Wielkanocy...

0 805

Opinie - Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej – jaka kara?