Co grozi za niewydanie paragonu – jaka kara?

0 1019

W świetle obowiązujących przepisów niewydanie paragonu może być klasyfikowane jako przestępstwo albo wykroczenie skarbowe.

Zgodnie bowiem z art. 62 § 4 Kodeksu karnego skarbowego ten, kto dokonuje sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej bądź nie wydaje dokumentu z tejże kasy, stwierdzającego dokonanie sprzedaży, popełnia przestępstwo i podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

W związku z tym, że w 2018 r. minimalna stawka dzienna wynosi 70 złotych, maksymalna – 28 000 złotych, a za przestępstwo skarbowe orzeka się co najmniej 10 stawek, kwota grzywny może wynieść od 700 złotych do 5 040 000 złotych. Przy ustaleniu wysokości stawki dziennej sąd bierze pod uwagę zarówno zarobki sprawcy, jak i jego sytuację majątkową, osobistą, rodzinną.

Najwyższe kary nakładane są na tych przedsiębiorców, którzy w ogóle ignorują obowiązek posiadania kasy fiskalnej tudzież nagminnie nie rejestrują sprzedaży na kasie. Natomiast w sytuacji, gdy sprzedaż nierejestrowana bądź niewydanie paragonu ma charakter incydentalny, takie zdarzenie traktuje się zazwyczaj jako wykroczenie skarbowe (na podstawie art. 62 §5 kks). Wówczas sprawca musi liczyć się z grzywną wymierzaną w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli zatem w 2018 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2100 złotych, to wysokość grzywny za wykroczenie skarbowe waha się od  210 złotych do 42 tysięcy złotych (przy czym w przypadku mandatu maksymalna kara nie może wynieść więcej niż 4200 złotych).

Co to znaczy list polecony prior...

Jedną z najpopularniejszych ofert Poczty Polskiej...

0 1347

Ile kosztuje test ciążowy?

Brak miesiączki, zmieniony nastrój i samopoczucie,...

0 620

Co grozi za przewożenie dziecka ...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi dziecko...

0 792

Ile wody zużywa zmywarka?

W zależności od modelu oraz wybranego programu, zmywarka...

3 4552

Co grozi za mobbing – jaka kara?

W świetle obowiązujących przepisów pracodawców,...

0 1167

Oznaczenia na oponach rowerowych

Niektórzy rower wyprowadzają z garażu tylko w najładniejsze...

0 2350

Opinie - Co grozi za niewydanie paragonu – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za niewydanie paragonu – jaka kara?