Co grozi za niewydanie paragonu – jaka kara?

0 1182

W świetle obowiązujących przepisów niewydanie paragonu może być klasyfikowane jako przestępstwo albo wykroczenie skarbowe.

Zgodnie bowiem z art. 62 § 4 Kodeksu karnego skarbowego ten, kto dokonuje sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej bądź nie wydaje dokumentu z tejże kasy, stwierdzającego dokonanie sprzedaży, popełnia przestępstwo i podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

W związku z tym, że w 2018 r. minimalna stawka dzienna wynosi 70 złotych, maksymalna – 28 000 złotych, a za przestępstwo skarbowe orzeka się co najmniej 10 stawek, kwota grzywny może wynieść od 700 złotych do 5 040 000 złotych. Przy ustaleniu wysokości stawki dziennej sąd bierze pod uwagę zarówno zarobki sprawcy, jak i jego sytuację majątkową, osobistą, rodzinną.

Najwyższe kary nakładane są na tych przedsiębiorców, którzy w ogóle ignorują obowiązek posiadania kasy fiskalnej tudzież nagminnie nie rejestrują sprzedaży na kasie. Natomiast w sytuacji, gdy sprzedaż nierejestrowana bądź niewydanie paragonu ma charakter incydentalny, takie zdarzenie traktuje się zazwyczaj jako wykroczenie skarbowe (na podstawie art. 62 §5 kks). Wówczas sprawca musi liczyć się z grzywną wymierzaną w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli zatem w 2018 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2100 złotych, to wysokość grzywny za wykroczenie skarbowe waha się od  210 złotych do 42 tysięcy złotych (przy czym w przypadku mandatu maksymalna kara nie może wynieść więcej niż 4200 złotych).

Co grozi za łapówkę – jaka kara?

W świetle obowiązujących przepisów już samo przyjęcie...

0 1030

Co to znaczy list polecony prior...

Jedną z najpopularniejszych ofert Poczty Polskiej...

0 1577

Ile prądu zużywa żarówka, świetl...

Obecnie oszczędzanie prądu to nie tylko moda, ale...

2 3951

Kiedy zaczyna się jesień?

Jesień nie jest z pewnością ulubioną porą roku...

0 809

Święto Niepodległości – kiedy wy...

11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, Polska...

0 710

Mikołajki – kiedy wypadają

Mikołajki to nazwa zwyczaju polegającego na obdarowywaniu...

0 892

Opinie - Co grozi za niewydanie paragonu – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za niewydanie paragonu – jaka kara?