Co grozi za szantaż – jaka kara?

0 1435

Zgodnie z obowiązującym prawem szantażowanie jest przestępstwem, za które sprawcy grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności.

Chociaż w Kodeksie karnym termin „szantaż” nie pada ani razu, bez wątpienia szantażowanie należy do czynów zabronionych – przestępstwo to zostało bowiem opisane w art. 191 § 1 k.k, który brzmi następująco:

kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Aby doszło do popełnienia przestępstwa z art. 191 § 1 k., nie jest koniecznie spełnienie owych bezprawnych gróźb – czynem zabronionym jest już samo ich sformułowanie.

Przestępstwo z art. 191 § 1 k.k. należy do przestępstw publicznoskargowych, czyli ściganych z urzędu. Oznacza to, że zbieranie dowodów oraz złożenie aktu oskarżenia przed sądem leży po stronie organów ścigania, a nie poszkodowanego.

Przedmiotem szantażu bywają zazwyczaj groźby ujawnienia kompromitujących informacji bądź materiałów, np. zdjęć tudzież filmów. W sytuacji, gdy dojdzie do ich publikacji, osoba pokrzywdzona może dochodzić swoich praw w postępowaniu cywilnym na podstawie artykułu 23. Kodeksu cywilnego, który chroni dobra osobiste. Wówczas poszkodowany może żądać od sprawcy zaprzestania działania, usunięcia jego skutków (np. przez złożenie publicznych przeprosin) oraz wypłaty zadośćuczynienia (bądź zapłaty ustalonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny).

Ile na ślub i wesele dać w preze...

Kiedy otrzymujemy zaproszenie na ślub, zwykle zastanawiamy...

3 7891

Ile kosztuje iPhone 4, 5, 6, 7, 8?

Urządzenia firmy Apple biją rekordy popularności,...

3 5565

Co grozi za posiadanie narkotykó...

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce za posiadanie...

0 1013

Ile idzie przelew bankowy?

Niejednokrotnie dokonując przelewu bankowego, zastanawiamy...

0 8142

Jak zrobić przelew walutowy?

W dzisiejszych czasach wiele osób prędzej czy później...

3 1794

Ile idzie przekaz pocztowy?

Przekaz pocztowy stanowi dogodną formę przesyłania...

66 97084

Opinie - Co grozi za szantaż – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za szantaż – jaka kara?