Co grozi za szantaż – jaka kara?

0 1883

Zgodnie z obowiązującym prawem szantażowanie jest przestępstwem, za które sprawcy grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności.

Chociaż w Kodeksie karnym termin „szantaż” nie pada ani razu, bez wątpienia szantażowanie należy do czynów zabronionych – przestępstwo to zostało bowiem opisane w art. 191 § 1 k.k, który brzmi następująco:

kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Aby doszło do popełnienia przestępstwa z art. 191 § 1 k., nie jest koniecznie spełnienie owych bezprawnych gróźb – czynem zabronionym jest już samo ich sformułowanie.

Przestępstwo z art. 191 § 1 k.k. należy do przestępstw publicznoskargowych, czyli ściganych z urzędu. Oznacza to, że zbieranie dowodów oraz złożenie aktu oskarżenia przed sądem leży po stronie organów ścigania, a nie poszkodowanego.

Przedmiotem szantażu bywają zazwyczaj groźby ujawnienia kompromitujących informacji bądź materiałów, np. zdjęć tudzież filmów. W sytuacji, gdy dojdzie do ich publikacji, osoba pokrzywdzona może dochodzić swoich praw w postępowaniu cywilnym na podstawie artykułu 23. Kodeksu cywilnego, który chroni dobra osobiste. Wówczas poszkodowany może żądać od sprawcy zaprzestania działania, usunięcia jego skutków (np. przez złożenie publicznych przeprosin) oraz wypłaty zadośćuczynienia (bądź zapłaty ustalonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny).

Co grozi za jazdę bez prawa jazd...

W świetle obowiązujących przepisów prowadzenie...

0 1153

Ile idzie przelew zagraniczny?

Niejednokrotnie korzystamy z opcji przelewów zagranicznych...

95 93755

Ile prądu zużywa kuchenka elektr...

Kuchenka elektryczna to urządzenie kuchenne, które...

1 18777

Co grozi za jazdę bez prawa jazd...

Grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, regres ubezpieczeniowy...

0 955

Ile idzie poste restante?

Mimo bardzo rozwiniętej komunikacji elektronicznej,...

0 3190

Co grozi za naruszenie nietykaln...

Zgodnie z art. 217 Kodeksu karnego naruszenie nietykalności...

0 1556

Opinie - Co grozi za szantaż – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za szantaż – jaka kara?

  
 

Top Dyskusje

~ Rafi 2024-04-06 02:31:59

1100

~ RDX1 2024-03-22 18:53:11

Jest 2024r. używam windows 7 x64 jako system w moim retroPC. Dysk 64 giga spokojnie wystarcza na system, co więcej jest...

~ Pss 2024-03-07 21:33:21

W Ameryce Płn. są 3 ????