Co grozi za szantaż – jaka kara?

0 1552

Zgodnie z obowiązującym prawem szantażowanie jest przestępstwem, za które sprawcy grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności.

Chociaż w Kodeksie karnym termin „szantaż” nie pada ani razu, bez wątpienia szantażowanie należy do czynów zabronionych – przestępstwo to zostało bowiem opisane w art. 191 § 1 k.k, który brzmi następująco:

kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Aby doszło do popełnienia przestępstwa z art. 191 § 1 k., nie jest koniecznie spełnienie owych bezprawnych gróźb – czynem zabronionym jest już samo ich sformułowanie.

Przestępstwo z art. 191 § 1 k.k. należy do przestępstw publicznoskargowych, czyli ściganych z urzędu. Oznacza to, że zbieranie dowodów oraz złożenie aktu oskarżenia przed sądem leży po stronie organów ścigania, a nie poszkodowanego.

Przedmiotem szantażu bywają zazwyczaj groźby ujawnienia kompromitujących informacji bądź materiałów, np. zdjęć tudzież filmów. W sytuacji, gdy dojdzie do ich publikacji, osoba pokrzywdzona może dochodzić swoich praw w postępowaniu cywilnym na podstawie artykułu 23. Kodeksu cywilnego, który chroni dobra osobiste. Wówczas poszkodowany może żądać od sprawcy zaprzestania działania, usunięcia jego skutków (np. przez złożenie publicznych przeprosin) oraz wypłaty zadośćuczynienia (bądź zapłaty ustalonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny).

Co grozi za kradzież w sklepie o...

Od upomnienia po umieszczenie w zakładzie poprawczym,...

1 1500

Co grozi za porzucenie pracy prz...

Obowiązujący Kodeks pracy nie zawiera przepisów,...

0 885

Ile idzie list zwykły ekonomiczny?

Tradycyjna korespondencja listowna wciąż stanowi...

105 118501

Ile idzie przelew bankowy?

Niejednokrotnie dokonując przelewu bankowego, zastanawiamy...

0 8224

Ile idzie list do Anglii?

Na Wyspach Brytyjskich przebywa około 100 tysięcy...

71 4552

Ile trwa wypłata z PayPal? Jak d...

PayPal to znany na całym świecie pośrednik transakcji...

5 3996

Opinie - Co grozi za szantaż – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za szantaż – jaka kara?