Co grozi za szantaż – jaka kara?

0 1664

Zgodnie z obowiązującym prawem szantażowanie jest przestępstwem, za które sprawcy grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności.

Chociaż w Kodeksie karnym termin „szantaż” nie pada ani razu, bez wątpienia szantażowanie należy do czynów zabronionych – przestępstwo to zostało bowiem opisane w art. 191 § 1 k.k, który brzmi następująco:

kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Aby doszło do popełnienia przestępstwa z art. 191 § 1 k., nie jest koniecznie spełnienie owych bezprawnych gróźb – czynem zabronionym jest już samo ich sformułowanie.

Przestępstwo z art. 191 § 1 k.k. należy do przestępstw publicznoskargowych, czyli ściganych z urzędu. Oznacza to, że zbieranie dowodów oraz złożenie aktu oskarżenia przed sądem leży po stronie organów ścigania, a nie poszkodowanego.

Przedmiotem szantażu bywają zazwyczaj groźby ujawnienia kompromitujących informacji bądź materiałów, np. zdjęć tudzież filmów. W sytuacji, gdy dojdzie do ich publikacji, osoba pokrzywdzona może dochodzić swoich praw w postępowaniu cywilnym na podstawie artykułu 23. Kodeksu cywilnego, który chroni dobra osobiste. Wówczas poszkodowany może żądać od sprawcy zaprzestania działania, usunięcia jego skutków (np. przez złożenie publicznych przeprosin) oraz wypłaty zadośćuczynienia (bądź zapłaty ustalonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny).

Dzień Matki – kiedy wypada

Dzień Matki – święto ustanowione jako wyraz uznania...

0 876

Ile kosztuje znaczek na list, ka...

W dobie komunikacji elektronicznej, wysyłanie listów...

0 1256

Co grozi za zniesławienie – jaka...

Zniesławienie (też: pomówienie, oszczerstwo) to...

0 1318

Ile kosztuje zarejestrowanie lub...

Kupno samochodu wiąże się z wieloma wydatkami. Mowa...

0 822

Ile prądu zużywa pralka?

Zużycie prądu przez pralkę w głównej mierze uzależnione...

12 44393

Co grozi za zatrudnianie na czar...

W świetle obowiązujących przepisów pracodawca,...

0 866

Opinie - Co grozi za szantaż – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za szantaż – jaka kara?