Co grozi za wyłudzenie kredytu – jaka kara?

0 907

Dla osób, które próbowały wyłudzić bądź wyłudziły kredyt, polski ustawodawca w art. 297 Kodeks karnego przewidział karę więzienia.

Zgodnie bowiem z art. 297 § 1 k.k. kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu (...) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Tej samej karze podlegają osoby, które wbrew swoim obowiązkom, nie powiadomiły właściwego podmiotu o okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie decyzji o przyznaniu kredytu bądź też na ograniczenie jego wysokości (np. pracownik banku nie zgłosił swoich wątpliwości dotyczących prawdziwości dokumentów).

Należy jednak zaznaczyć, że na podstawie art. 297 § 3 k.k. zarówno sprawca wyłudzenia, jak i sprawca zaniechania, może uniknąć kary, jeżeli złoży tzw. czynny żal przed wszczęciem postępowania karnego.

W przypadku sprawcy czynnym żalem będzie zrezygnowanie z kredytu bądź zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonego, np. przez zwrócenie pieniędzy bankowi wraz z odsetkami, a w przypadku osoby, która dopuściła się zaniechania – próba zapobiegnięcia udzielenia kredytu bądź jego wykorzystania (np. przez zablokowanie środków).

Warto również podkreślić, że do popełnienia przestępstwa z art. 297 k.k. wystarczy samo przedłożenie podrobionego, przerobionego, nierzetelnego bądź poświadczającego nieprawdę dokumentu bądź oświadczenia, czyli sama próba dokonania czynu zabronionego, nawet jeśli nie była to próba zakończona sukcesem (tj. przyznaniem kredytu).

Ile prądu zużywa odkurzacz?

Średniej klasy odkurzacz ma moc około 1500 W. Wysokość...

1 9834

Święto Zmarłych – kiedy wypada

Święto Zmarłych (też: Dzień Zaduszny, Zaduszki)...

0 800

Kiedy zaczyna się zima?

Dla jednych zima to piękna pora roku, która pokazuje...

0 990

Ile na pierwszą komunię dać w pr...

Pierwsza komunia jest uroczystością religijną, której...

1 4102

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Co prawda podróże po krajach Unii Europejskiej w...

0 0

Co to znaczy przesyłka kurierska...

Zakupy internetowe cieszą się coraz większą popularnością...

0 1203

Opinie - Co grozi za wyłudzenie kredytu – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za wyłudzenie kredytu – jaka kara?