Co grozi za wyłudzenie kredytu – jaka kara?

0 851

Dla osób, które próbowały wyłudzić bądź wyłudziły kredyt, polski ustawodawca w art. 297 Kodeks karnego przewidział karę więzienia.

Zgodnie bowiem z art. 297 § 1 k.k. kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu (...) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Tej samej karze podlegają osoby, które wbrew swoim obowiązkom, nie powiadomiły właściwego podmiotu o okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie decyzji o przyznaniu kredytu bądź też na ograniczenie jego wysokości (np. pracownik banku nie zgłosił swoich wątpliwości dotyczących prawdziwości dokumentów).

Należy jednak zaznaczyć, że na podstawie art. 297 § 3 k.k. zarówno sprawca wyłudzenia, jak i sprawca zaniechania, może uniknąć kary, jeżeli złoży tzw. czynny żal przed wszczęciem postępowania karnego.

W przypadku sprawcy czynnym żalem będzie zrezygnowanie z kredytu bądź zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonego, np. przez zwrócenie pieniędzy bankowi wraz z odsetkami, a w przypadku osoby, która dopuściła się zaniechania – próba zapobiegnięcia udzielenia kredytu bądź jego wykorzystania (np. przez zablokowanie środków).

Warto również podkreślić, że do popełnienia przestępstwa z art. 297 k.k. wystarczy samo przedłożenie podrobionego, przerobionego, nierzetelnego bądź poświadczającego nieprawdę dokumentu bądź oświadczenia, czyli sama próba dokonania czynu zabronionego, nawet jeśli nie była to próba zakończona sukcesem (tj. przyznaniem kredytu).

Halloween – kiedy wypada

Halloween to święto wywodzące się z tradycji celtyckiej,...

0 669

Ile prądu zużywa ekspres do kawy?

Pyszna kawa o poranku, aromatyczny napój po południu...

0 4104

Ile kosztuje drewno do kominka?

Posiadając kominek w domu, musimy zaopatrzyć się...

1 7935

Ile idzie paczka z USA?

Odległość między Stanami Zjednoczonymi a Warszawą...

36 2099

Ile wody zużywa zmywarka?

W zależności od modelu oraz wybranego programu, zmywarka...

3 4553

Ile na chrzest dać w prezencie?

Chrzest to jedna z ważniejszych uroczystości w życiu...

6 21060

Opinie - Co grozi za wyłudzenie kredytu – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za wyłudzenie kredytu – jaka kara?