Co grozi za posiadanie marihuany 1g – jaka kara?

0 1489

Rodzaj i wysokość kary za posiadanie marihuany zależy od kilku czynników, m.in. od jej ilości oraz od historii karalności oskarżonego.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce za posiadanie jakiekolwiek narkotyku (a dokładniej: środka odurzającego bądź substancji psychotropowej) grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 62 ust. 1).

Oczywiście nie wszystkie sprawy kończą się więzieniem. W tzw. „wypadkach mniejszej wagi” sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 62 ust. 1).

W 2012 r. ustawodawca wprowadził również możliwość umorzenia postępowania karnego w przypadku, gdy oskarżony posiadał nieznaczną ilość narkotyku na własny użytek:

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości (art. 62a).

Od tej pory większość spraw o posiadanie marihuany ulega umorzeniu. Na takie rozwiązanie nie mogą jednak liczyć – nawet w przypadku posiadania tylko 1g – osoby, które w przeszłości były już karane za przestępstwo narkotykowe. Co więcej, w przypadku tzw. recydywy wzrasta prawdopodobieństwo orzeczenia kary pozbawienia wolności.

Co grozi za ujawnienie danych os...

W dniu 10 maja 2018 r. w życie weszła nowa ustawa...

0 1083

Jak zrobić przelew do Australii?

Przelewy zagraniczne, szczególnie te kierowane poza...

0 1568

Pierwszy dzień wiosny – kiedy wy...

Wiosna to pora roku, która trwa od momentu równonocy...

0 750

Ile prądu zużywa lodówka?

Lodówka to urządzenie, które w perspektywie całego...

22 67962

Ile idzie przelew pocztowy?

Nie zawsze dokonujemy przelewów bezpośrednio w banku...

2 23872

Zimna Zośka – kiedy wypada

Zimna Zośka i zimni ogrodnicy to określenia kilku...

0 1214

Opinie - Co grozi za posiadanie marihuany 1g – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za posiadanie marihuany 1g – jaka kara?