Co grozi za porzucenie pracy przez pracownika – jaka kara?

0 811

Obowiązujący Kodeks pracy nie zawiera przepisów, które odnosiłyby się w sposób bezpośredni do sytuacji porzucenia pracy przez pracownika. Nie oznacza to jednak, że ten nie poniesie żadnych konsekwencji związanych ze swoim czynem.

Przede wszystkim pracodawca na prawo zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który porzucił pracę, powołując się przy tym na artykuł 52 § 1.1. Kodeksu pracy, zgodnie z którym: „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych”. Jednocześnie prawodawca, rozwiązując umowę, zawsze musi wskazać  na konkretną przyczynę zwolnienia – w tym przypadku będzie nią nieusprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy.

Ponadto pracodawca ma prawo zażądać od pracownika zapłaty odszkodowania za szkody, które poniósł w wyniku jego nieusprawiedliwionej nieobecności. Umożliwiają mu to przepisy o odpowiedzialności materialnej. Biorąc pod uwagę, że porzucenie pracy jest równoznaczne umyślnym zaniedbaniem obowiązków, wysokość roszczeń nie podlega limitom, gdyż:

Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości (art. 122, kp).

Co więcej, pracownicy porzucający pracę napotkają się również z problemami uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, gdyż ten nie przysługuje osobom, które spowodowały rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy.

Co ile lat trzeba wymieniać wodo...

Wodomierze, jak wszystkie urządzenia, z czasem się...

4 2098

Ile idzie list polecony prioryte...

Ważną korespondencję (np. dokumenty, umowy, sprawozdania)...

461 275531

Ile kosztuje list/paczka do Niem...

Wysyłka listów i paczek za granicę nie jest już...

7 1491

Co grozi za niezapłacenie mandat...

W świetle obowiązujących przepisów kierowca na...

0 798

Co grozi za przewożenie dziecka ...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi dziecko...

0 848

Jak zaoszczędzić na rachunkach?

Comiesięczne opłacanie rachunków to zdecydowanie...

0 1159

Opinie - Co grozi za porzucenie pracy przez pracownika – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za porzucenie pracy przez pracownika – jaka kara?