Co grozi za porzucenie pracy przez pracownika – jaka kara?

0 982

Obowiązujący Kodeks pracy nie zawiera przepisów, które odnosiłyby się w sposób bezpośredni do sytuacji porzucenia pracy przez pracownika. Nie oznacza to jednak, że ten nie poniesie żadnych konsekwencji związanych ze swoim czynem.

Przede wszystkim pracodawca na prawo zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który porzucił pracę, powołując się przy tym na artykuł 52 § 1.1. Kodeksu pracy, zgodnie z którym: „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych”. Jednocześnie prawodawca, rozwiązując umowę, zawsze musi wskazać  na konkretną przyczynę zwolnienia – w tym przypadku będzie nią nieusprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy.

Ponadto pracodawca ma prawo zażądać od pracownika zapłaty odszkodowania za szkody, które poniósł w wyniku jego nieusprawiedliwionej nieobecności. Umożliwiają mu to przepisy o odpowiedzialności materialnej. Biorąc pod uwagę, że porzucenie pracy jest równoznaczne umyślnym zaniedbaniem obowiązków, wysokość roszczeń nie podlega limitom, gdyż:

Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości (art. 122, kp).

Co więcej, pracownicy porzucający pracę napotkają się również z problemami uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, gdyż ten nie przysługuje osobom, które spowodowały rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy.

Co grozi za groźby karalne – jak...

W świetle obowiązujących przepisów groźba karalna...

0 1473

Co grozi pracodawcy za niewypłac...

Zgodnie z art. 94 pkt 5 Kodeksu pracy terminowe i prawidłowe...

0 1343

Co grozi za spowodowanie wypadku...

W świetle polskiego prawa spowodowanie wypadku jest...

0 1045

Ile na pierwszą komunię dać w pr...

Pierwsza komunia jest uroczystością religijną, której...

1 4273

Oznaczenia na oponach rowerowych

Niektórzy rower wyprowadzają z garażu tylko w najładniejsze...

0 2594

Jak zaoszczędzić prąd?

Czy wiesz, że czteroosobowa rodzina mieszkająca w...

0 1317

Opinie - Co grozi za porzucenie pracy przez pracownika – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za porzucenie pracy przez pracownika – jaka kara?