Co grozi za porzucenie pracy przez pracownika – jaka kara?

0 757

Obowiązujący Kodeks pracy nie zawiera przepisów, które odnosiłyby się w sposób bezpośredni do sytuacji porzucenia pracy przez pracownika. Nie oznacza to jednak, że ten nie poniesie żadnych konsekwencji związanych ze swoim czynem.

Przede wszystkim pracodawca na prawo zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który porzucił pracę, powołując się przy tym na artykuł 52 § 1.1. Kodeksu pracy, zgodnie z którym: „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych”. Jednocześnie prawodawca, rozwiązując umowę, zawsze musi wskazać  na konkretną przyczynę zwolnienia – w tym przypadku będzie nią nieusprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy.

Ponadto pracodawca ma prawo zażądać od pracownika zapłaty odszkodowania za szkody, które poniósł w wyniku jego nieusprawiedliwionej nieobecności. Umożliwiają mu to przepisy o odpowiedzialności materialnej. Biorąc pod uwagę, że porzucenie pracy jest równoznaczne umyślnym zaniedbaniem obowiązków, wysokość roszczeń nie podlega limitom, gdyż:

Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości (art. 122, kp).

Co więcej, pracownicy porzucający pracę napotkają się również z problemami uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, gdyż ten nie przysługuje osobom, które spowodowały rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy.

Co grozi za dopalacze – jaka kara?

Już blisko dekadę trwa w Polsce walka z dopalaczami...

0 697

Co oznacza forma płatności za po...

Przy zakupach internetowych możemy często spotkać...

0 1135

Dzień Nauczyciela – kiedy wypada

Dzień Nauczyciela, a właściwie: Dzień Edukacji...

0 646

Ile prądu zużywa piekarnik?

Pyszna, chrupiąca pizza, aromatyczny kurczak czy słodkie...

0 6943

Ile trwa wypłata z PayPal? Jak d...

PayPal to znany na całym świecie pośrednik transakcji...

5 3740

Makulatura – cena, gdzie sprzeda...

Ogromna ilość nieaktualnych już gazet, czasopism,...

2 3323

Opinie - Co grozi za porzucenie pracy przez pracownika – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za porzucenie pracy przez pracownika – jaka kara?