Co grozi za porzucenie pracy przez pracownika – jaka kara?

0 883

Obowiązujący Kodeks pracy nie zawiera przepisów, które odnosiłyby się w sposób bezpośredni do sytuacji porzucenia pracy przez pracownika. Nie oznacza to jednak, że ten nie poniesie żadnych konsekwencji związanych ze swoim czynem.

Przede wszystkim pracodawca na prawo zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który porzucił pracę, powołując się przy tym na artykuł 52 § 1.1. Kodeksu pracy, zgodnie z którym: „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych”. Jednocześnie prawodawca, rozwiązując umowę, zawsze musi wskazać  na konkretną przyczynę zwolnienia – w tym przypadku będzie nią nieusprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy.

Ponadto pracodawca ma prawo zażądać od pracownika zapłaty odszkodowania za szkody, które poniósł w wyniku jego nieusprawiedliwionej nieobecności. Umożliwiają mu to przepisy o odpowiedzialności materialnej. Biorąc pod uwagę, że porzucenie pracy jest równoznaczne umyślnym zaniedbaniem obowiązków, wysokość roszczeń nie podlega limitom, gdyż:

Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości (art. 122, kp).

Co więcej, pracownicy porzucający pracę napotkają się również z problemami uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, gdyż ten nie przysługuje osobom, które spowodowały rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy.

Ile prądu zużywa zamrażarka?

Lodówka i zamrażarka, a co za tym idzie lodówko-zamrażarka...

0 9420

Kiedy zaczyna się zima?

Dla jednych zima to piękna pora roku, która pokazuje...

0 1084

Ile kosztuje przekaz pocztowy?

Mimo ogromnej popularności kont osobistych oraz przelewów...

5 5966

Pół etatu – ile to godzin?

Praca na pół etatu to dla wielu dorosłych Polaków...

1 1449

Co to jest Allegro polecony InPost?

Nie jest wielka tajemnicą, że najpopularniejszym...

0 786

Co grozi za nieważny dowód osobi...

W świetle art. 79 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r....

0 1056

Opinie - Co grozi za porzucenie pracy przez pracownika – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za porzucenie pracy przez pracownika – jaka kara?