Co grozi za niespłacanie kredytu – jaka kara?

0 927

W świetle polskiego prawa dłużników nie dotyczą sankcje karne, takie jak grzywna, ograniczenie wolności tudzież pozbawienie wolności. Za niespłacanie rat kredytu nie grozi zatem więzienie.

Osoby, które nie spłacają kredytu, muszą liczyć się natomiast z wizytą komornika i egzekucją z ruchomości tudzież nieruchomości.

Pojawienie się komornika w życiu dłużnika poprzedza szereg działań banku, tj. monity telefoniczne, pisemne wezwania do zapłaty, a następnie – w przypadku braku reakcji ze strony kredytobiorcy – wypowiedzenie umowy kredytowej. Po upływie okresu wypowiedzenia wystawiany jest tzw. bankowy tytuł egzekucyjny, który stwierdza istnienie wierzytelności banku wobec dłużnika. Jeżeli dłużnik nie spłaci wówczas całości długu, bank (albo firma windykacyjna, która kupiła dług od banku) występuje do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Wraz z uzyskaniem pozytywnej odpowiedzi wierzyciel może rozpocząć proces egzekucji komorniczej.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego egzekucji podlega zarówno majątek osobisty dłużnika, jak i jego wynagrodzenie za pracę, dochody uzyskiwane z prowadzenia innej działalności zarobkowej, a także korzyści z praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy (art. 776, kpc).

Wśród innych konsekwencji niespłacania kredytu jest wpisanie do Krajowego Rejestru Dłużników, co może nie tylko uniemożliwić wzięcie kolejnego kredytu, ale także np. podpisanie w przyszłości umowy abonamentowej.

Boże Narodzenie – kiedy wypada

Boże Narodzenie jest najważniejszym – obok Wielkanocy...

0 805

Co grozi za przemyt papierosów –...

Zgodnie z art. 86 kodeksu karnego skarbowego osoby,...

0 1618

Co to znaczy list polecony ekono...

Oferta Poczty Polskiej obejmuje wiele wariantów wysyłki...

2 1635

Ile idzie list do Holandii?

Holandia to popularny kierunek wycieczek ale również...

32 3424

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Paszport jest niezbędnym dokumentem uprawniającym...

1 7056

Co grozi za jazdę bez prawa jazd...

Grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, regres ubezpieczeniowy...

0 775

Opinie - Co grozi za niespłacanie kredytu – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za niespłacanie kredytu – jaka kara?