Co grozi za niespłacanie kredytu – jaka kara?

0 746

W świetle polskiego prawa dłużników nie dotyczą sankcje karne, takie jak grzywna, ograniczenie wolności tudzież pozbawienie wolności. Za niespłacanie rat kredytu nie grozi zatem więzienie.

Osoby, które nie spłacają kredytu, muszą liczyć się natomiast z wizytą komornika i egzekucją z ruchomości tudzież nieruchomości.

Pojawienie się komornika w życiu dłużnika poprzedza szereg działań banku, tj. monity telefoniczne, pisemne wezwania do zapłaty, a następnie – w przypadku braku reakcji ze strony kredytobiorcy – wypowiedzenie umowy kredytowej. Po upływie okresu wypowiedzenia wystawiany jest tzw. bankowy tytuł egzekucyjny, który stwierdza istnienie wierzytelności banku wobec dłużnika. Jeżeli dłużnik nie spłaci wówczas całości długu, bank (albo firma windykacyjna, która kupiła dług od banku) występuje do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Wraz z uzyskaniem pozytywnej odpowiedzi wierzyciel może rozpocząć proces egzekucji komorniczej.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego egzekucji podlega zarówno majątek osobisty dłużnika, jak i jego wynagrodzenie za pracę, dochody uzyskiwane z prowadzenia innej działalności zarobkowej, a także korzyści z praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy (art. 776, kpc).

Wśród innych konsekwencji niespłacania kredytu jest wpisanie do Krajowego Rejestru Dłużników, co może nie tylko uniemożliwić wzięcie kolejnego kredytu, ale także np. podpisanie w przyszłości umowy abonamentowej.

Co grozi za jazdę pod wpływem al...

W świetle obowiązujących przepisów tzw. jazda na...

0 784

Co grozi za nieprzerejestrowanie...

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo...

0 1041

Topaz błękitny – cena, właściwoś...

Topaz błękitny to wyjątkowy kamień, który warto...

0 6105

Dzień Chłopaka – kiedy wypada

O tym, że Dzień Kobiet wypada 8 marca, wiedzą wszyscy,...

0 632

Ile wody zużywa zmywarka?

W zależności od modelu oraz wybranego programu, zmywarka...

3 4549

Dzień Matki – kiedy wypada

Dzień Matki – święto ustanowione jako wyraz uznania...

0 682

Opinie - Co grozi za niespłacanie kredytu – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za niespłacanie kredytu – jaka kara?