Co grozi za niespłacanie kredytu – jaka kara?

0 984

W świetle polskiego prawa dłużników nie dotyczą sankcje karne, takie jak grzywna, ograniczenie wolności tudzież pozbawienie wolności. Za niespłacanie rat kredytu nie grozi zatem więzienie.

Osoby, które nie spłacają kredytu, muszą liczyć się natomiast z wizytą komornika i egzekucją z ruchomości tudzież nieruchomości.

Pojawienie się komornika w życiu dłużnika poprzedza szereg działań banku, tj. monity telefoniczne, pisemne wezwania do zapłaty, a następnie – w przypadku braku reakcji ze strony kredytobiorcy – wypowiedzenie umowy kredytowej. Po upływie okresu wypowiedzenia wystawiany jest tzw. bankowy tytuł egzekucyjny, który stwierdza istnienie wierzytelności banku wobec dłużnika. Jeżeli dłużnik nie spłaci wówczas całości długu, bank (albo firma windykacyjna, która kupiła dług od banku) występuje do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Wraz z uzyskaniem pozytywnej odpowiedzi wierzyciel może rozpocząć proces egzekucji komorniczej.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego egzekucji podlega zarówno majątek osobisty dłużnika, jak i jego wynagrodzenie za pracę, dochody uzyskiwane z prowadzenia innej działalności zarobkowej, a także korzyści z praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy (art. 776, kpc).

Wśród innych konsekwencji niespłacania kredytu jest wpisanie do Krajowego Rejestru Dłużników, co może nie tylko uniemożliwić wzięcie kolejnego kredytu, ale także np. podpisanie w przyszłości umowy abonamentowej.

Kiedy zaczyna się zima?

Dla jednych zima to piękna pora roku, która pokazuje...

0 1163

Ile idzie paczka InPost? Jaki je...

Ostatnie doniesienia wskazują, że paczkomaty stają...

18 3056

Dzień Dziadka – kiedy wypada

Dzień Dziadka to święto świeckie, rodzinne, które...

0 913

Jaki jest czas na przerejestrowa...

Kupno samochodu to dla większości kierowców spore...

0 2169

Ile prądu zużywa czajnik?

Są takie urządzenia w gospodarstwie domowym, które...

3 3639

Co grozi za sfałszowanie podpisu...

W świetle obowiązujących przepisów osoba, która...

0 934

Opinie - Co grozi za niespłacanie kredytu – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za niespłacanie kredytu – jaka kara?