Kiedy powstała Liga Narodów?

0 891

Liga Narodów to nazwa pierwszej w historii międzynarodowej organizacji o charakterze uniwersalnym, której celem działań było utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz pogłębianie współpracy między narodami.

Liga Narodów  została utworzona 10 stycznia 1920 r. na podstawie Paktu będącego integralną częścią traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 r. Jej inicjatorem był T.W. Wilson, prezydent Stanów Zjednoczonych, które nigdy nie dołączyły jednak do organizacji (przedstawiciel USA brał udział w posiedzeniach wyłącznie w charakterze obserwatora). Wśród członków pierwotnych Ligii znalazła się natomiast Polska.

Siedziba Ligii Narodów znajdowała się w Genewie (Szwajcaria). Jej głównymi organami były: Zgromadzenie (obradujące co roku na sesjach zwyczajnych), Rada oraz Sekretariat. Każde państwo członkowskie mogło być reprezentowane przez trzech delegatów, przy czym w trakcie głosowań posiadali oni jeden głos. Wśród problemów rozpatrywanych przez organizację znalazły się m.in. spór Polski i Litwy o Wilno (1920 r.), podział Górnego Śląska oraz konflikt między Polską a Wolnym Miastem Gdańsk.

Liga Narodów przestała działać podczas II wojny światowej, natomiast oficjalnie została rozwiązana 18 kwietnia 1946 r. Wówczas doszło też do przejęcia jej agend, majątku oraz zadań przez istniejącą do dziś Organizację Narodów Zjednoczonych.

Kiedy powstał język polski?

Język polski zaliczany jest do grupy języków zachodniosłowiańskich...

0 1004

Największe morza świata

Morza zajmują na globie ziemskim około 40 milionów...

22 44464

Najwyższe budynki w Polsce

Najwyższym budynkiem w Polsce jest budowany w latach...

0 607

Kiedy powstał „Pan Tadeusz”?

Pan Tadeusz to poemat epicki autorstwa Adama Mickiewicza,...

0 1151

Kiedy powstał Biskupin?

Biskupin to nazwa wsi położonej w województwie kujawsko-pomorskim,...

0 1065

Kiedy powstał Rzym?

Zgodnie z legendą o Romulusie i Remusie przekazaną...

0 1188

Opinie - Kiedy powstała Liga Narodów?

  
 

Opinie - Kiedy powstała Liga Narodów?