Kiedy powstała Liga Narodów?

0 813

Liga Narodów to nazwa pierwszej w historii międzynarodowej organizacji o charakterze uniwersalnym, której celem działań było utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz pogłębianie współpracy między narodami.

Liga Narodów  została utworzona 10 stycznia 1920 r. na podstawie Paktu będącego integralną częścią traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 r. Jej inicjatorem był T.W. Wilson, prezydent Stanów Zjednoczonych, które nigdy nie dołączyły jednak do organizacji (przedstawiciel USA brał udział w posiedzeniach wyłącznie w charakterze obserwatora). Wśród członków pierwotnych Ligii znalazła się natomiast Polska.

Siedziba Ligii Narodów znajdowała się w Genewie (Szwajcaria). Jej głównymi organami były: Zgromadzenie (obradujące co roku na sesjach zwyczajnych), Rada oraz Sekretariat. Każde państwo członkowskie mogło być reprezentowane przez trzech delegatów, przy czym w trakcie głosowań posiadali oni jeden głos. Wśród problemów rozpatrywanych przez organizację znalazły się m.in. spór Polski i Litwy o Wilno (1920 r.), podział Górnego Śląska oraz konflikt między Polską a Wolnym Miastem Gdańsk.

Liga Narodów przestała działać podczas II wojny światowej, natomiast oficjalnie została rozwiązana 18 kwietnia 1946 r. Wówczas doszło też do przejęcia jej agend, majątku oraz zadań przez istniejącą do dziś Organizację Narodów Zjednoczonych.

Najpopularniejsze hashtagi

Biorąc pod uwagę najczęściej pojawiające się...

0 556

Ile jest planet?

Zapewne wielu z nas pamięta jeszcze z czasów szkolnych...

1 2135

Kiedy powstał Microsoft?

Microsoft Corporation to amerykańskie przedsiębiorstwo,...

0 1098

Kiedy powstał Biskupin?

Biskupin to nazwa wsi położonej w województwie kujawsko-pomorskim,...

0 1003

Najpopularniejsze imiona w Polsce

Zuzanna i Antoni – według rankingu ogólnopolskiego...

0 563

Najmniejsze państwa w Europie

Najmniejszym krajem w Europie i jednocześnie najmniejszym...

0 783

Opinie - Kiedy powstała Liga Narodów?

  
 

Opinie - Kiedy powstała Liga Narodów?