Kiedy powstała Ukraina?

1 1313

Ukraina – jedno z siedmiu państw sąsiedzkich Polski – leży w Europie Wschodniej, nad Morzem Czarnym i nad jego częścią – Morzem Azowskim.

Na przestrzeni wieków tereny współczesnej Ukrainy znajdowały się pod panowaniem różnych ludów i różnych krajów, dlatego trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kiedy powstało państwo ukraińskie. Zwykle jednak jego początki utożsamiane są z początkami Rusi Kijowskiej, która została utworzona w IX wieku w wyniku zjednoczenia wschodniej Słowiańszczyzny.

Według „Powieści minionych lat”, czyli staroruskiego latopisu (księgi dziejopisarskiej) z 1113 r., Ruś Kijowska powstała w 862 r. Za założyciela tego najstarszego wschodniosłowiańskiemu państwa (początkowo nazywanego Rusią Nowogrodzką od nazwy jego pierwszej stolicy – Nowogrodu Wielkiego) uznawany jest wódz szwedzkich Waregów, Ruryk, który około 860 r. przybył na ziemie naddnieprzańskie, pogodził walczące między sobą plemiona i objął nad nimi władzę. Inną ważną datą, z którą można spotkać się, gdy mowa o początkach Ukrainy, jest 988 r., czyli  data przyjęcia przez księcia Rusi, Włodzimierza Wielkiego, chrztu z Bizancjum.

Ciekawostka: w latach 882-1169 stolicą Rusi była stolica dzisiejszej Ukrainy, czyli Kijów.

W 1240 r. w wyniku najazdu mongolskiego Ruś Kijowska przestała istnieć – większość jej terytorium znalazła się pod zwierzchnictwem chanatu Złotej Ordy. W kolejnych stuleciach wraz ze zmianami sytuacji politycznej dawne ziemie staroruskie przypadały w udziale różnym krajom, zwłaszcza Polsce, Litwie oraz Rosji. Do XX w. nie powstał jednak na nich żaden odrębny byt polityczny (nazwy typu Kraj Południowo-Zachodni, Małorosja, Noworosja, Małorosja czy Galicja Wschodnia były nazwami obszarów/krain historycznych, a nie organizmów państwowych).

Współczesna Ukraina jest sukcesorem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, która została utworzona w styczniu 1919 r. jako państwo marionetkowe, zależne od Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W grudniu 1922 r. USRR weszła w skład Związku Radzieckiego i pozostała w nim aż do jego upadku, czyli do 1991 r.

O Ukrainie jako państwie suwerennym można mówić zatem dopiero od 24 sierpnia 1991 r., czyli od dnia, w którym zdelegalizowana partia komunistyczna i proklamowana pełna niepodległość kraju. Stąd niektórzy historycy właśnie tę datę uznają za datę jego powstania.

Czy byliście kiedyś w Ukrainie? Jakie wrażenie zrobił na Was ten kraj? Czy planujecie odwiedzić go ponownie? Czekamy na Wasze wspomnienia i opinie na temat Ukrainy w komentarzach.

Najmniejszy pies świata

Według Księgi Rekordów Guinnessa tytuł najmniejszego...

0 757

Kiedy powstał buddyzm?

Buddyzm – rozumiany zarówno jako religia, jak i...

0 1226

Kiedy powstał ZUS?

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest...

0 1169

Najmniejsza wieś w Polsce

Za najmniejszą wieś w Polsce uchodzi położona w...

2 941

Kiedy powstał pierwszy komputer?

Pierwszym na świecie komputerem był powstały na...

3 1133

Największe województwa w Polsce

Od 1999 roku Polska pod względem administracyjnym...

23 60385

Opinie - Kiedy powstała Ukraina?

~ Jakub
22.04.2022r. 00:10
2   + -   0
Zastanawiam się, kim w takim razie są/czują się Ukraińcy i za kogo się uważają skoro było to państwo marionetkowe od 1919 roku, czyli twór nie etniczny, a administracyjny. Nie znam ukraińskiego, skąd ten język się wywodzi i czy różni się istotnie od rosyjskiego?
  
 

Opinie - Kiedy powstała Ukraina?

  
 
~ Jakub
22.04.2022r. 00:10
2   + -   0
Zastanawiam się, kim w takim razie są/czują się Ukraińcy i za kogo się uważają skoro było to państwo marionetkowe od 1919 roku, czyli twór nie etniczny, a administracyjny. Nie znam ukraińskiego, skąd ten język się wywodzi i czy różni się istotnie od rosyjskiego?