Kiedy powstała Ukraina?

1 1422

Ukraina – jedno z siedmiu państw sąsiedzkich Polski – leży w Europie Wschodniej, nad Morzem Czarnym i nad jego częścią – Morzem Azowskim.

Na przestrzeni wieków tereny współczesnej Ukrainy znajdowały się pod panowaniem różnych ludów i różnych krajów, dlatego trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kiedy powstało państwo ukraińskie. Zwykle jednak jego początki utożsamiane są z początkami Rusi Kijowskiej, która została utworzona w IX wieku w wyniku zjednoczenia wschodniej Słowiańszczyzny.

Według „Powieści minionych lat”, czyli staroruskiego latopisu (księgi dziejopisarskiej) z 1113 r., Ruś Kijowska powstała w 862 r. Za założyciela tego najstarszego wschodniosłowiańskiemu państwa (początkowo nazywanego Rusią Nowogrodzką od nazwy jego pierwszej stolicy – Nowogrodu Wielkiego) uznawany jest wódz szwedzkich Waregów, Ruryk, który około 860 r. przybył na ziemie naddnieprzańskie, pogodził walczące między sobą plemiona i objął nad nimi władzę. Inną ważną datą, z którą można spotkać się, gdy mowa o początkach Ukrainy, jest 988 r., czyli  data przyjęcia przez księcia Rusi, Włodzimierza Wielkiego, chrztu z Bizancjum.

Ciekawostka: w latach 882-1169 stolicą Rusi była stolica dzisiejszej Ukrainy, czyli Kijów.

W 1240 r. w wyniku najazdu mongolskiego Ruś Kijowska przestała istnieć – większość jej terytorium znalazła się pod zwierzchnictwem chanatu Złotej Ordy. W kolejnych stuleciach wraz ze zmianami sytuacji politycznej dawne ziemie staroruskie przypadały w udziale różnym krajom, zwłaszcza Polsce, Litwie oraz Rosji. Do XX w. nie powstał jednak na nich żaden odrębny byt polityczny (nazwy typu Kraj Południowo-Zachodni, Małorosja, Noworosja, Małorosja czy Galicja Wschodnia były nazwami obszarów/krain historycznych, a nie organizmów państwowych).

Współczesna Ukraina jest sukcesorem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, która została utworzona w styczniu 1919 r. jako państwo marionetkowe, zależne od Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W grudniu 1922 r. USRR weszła w skład Związku Radzieckiego i pozostała w nim aż do jego upadku, czyli do 1991 r.

O Ukrainie jako państwie suwerennym można mówić zatem dopiero od 24 sierpnia 1991 r., czyli od dnia, w którym zdelegalizowana partia komunistyczna i proklamowana pełna niepodległość kraju. Stąd niektórzy historycy właśnie tę datę uznają za datę jego powstania.

Czy byliście kiedyś w Ukrainie? Jakie wrażenie zrobił na Was ten kraj? Czy planujecie odwiedzić go ponownie? Czekamy na Wasze wspomnienia i opinie na temat Ukrainy w komentarzach.

Kiedy powstał KOD?

KOD, czyli Komitet Obrony Demokracji, to nazwa polskiego...

0 1057

Kiedy powstało Państwo Polskie?

W IX-X w. na obecnych ziemiach polskich zaczęły powstawać...

0 1245

Najwyższe szczyty świata

Najwyższym szczytem na Ziemi jest położony w Himalajach...

0 755

Najwyższy szczyt Pienin

Pieniny to pasmo górskie położone w łańcuchu Karpat...

0 906

Najmniejszy kontynent

Pod względem powierzchni najmniejszym kontynentem...

0 916

Kiedy powstała Wikipedia?

Wikipedia – wielojęzyczna, bezpłatna encyklopedia...

0 973

Opinie - Kiedy powstała Ukraina?

~ Jakub
22.04.2022r. 00:10
2   + -   0
Zastanawiam się, kim w takim razie są/czują się Ukraińcy i za kogo się uważają skoro było to państwo marionetkowe od 1919 roku, czyli twór nie etniczny, a administracyjny. Nie znam ukraińskiego, skąd ten język się wywodzi i czy różni się istotnie od rosyjskiego?
  
 

Opinie - Kiedy powstała Ukraina?

  
 
~ Jakub
22.04.2022r. 00:10
2   + -   0
Zastanawiam się, kim w takim razie są/czują się Ukraińcy i za kogo się uważają skoro było to państwo marionetkowe od 1919 roku, czyli twór nie etniczny, a administracyjny. Nie znam ukraińskiego, skąd ten język się wywodzi i czy różni się istotnie od rosyjskiego?

Top Dyskusje

~ Rafi 2024-04-06 02:31:59

1100

~ RDX1 2024-03-22 18:53:11

Jest 2024r. używam windows 7 x64 jako system w moim retroPC. Dysk 64 giga spokojnie wystarcza na system, co więcej jest...

~ Pss 2024-03-07 21:33:21

W Ameryce Płn. są 3 ????