Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

1 7157

Paszport jest niezbędnym dokumentem uprawniającym do podróżowania po świecie. Oczywiście, odkąd Polska weszła do strefy Schengen, poruszanie się w jej obrębie nie wymaga już posiadania paszportu, wystarczy dowód osobisty. Jednak poza tym rejonem paszport nadal stanowi podstawowy dokument tożsamości. A ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Wyrobienie paszportu nie jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem, a co więcej niektóre osoby mogą być zwolnione z opłat za ten dokument. Wśród nich znajdują się osoby, które ukończyły 70 lat, rezydenci domów opieki społecznej, osoby korzystające z opieki społecznej czy żołnierze, którzy zostali powołani do służby poza granicami kraju.

Jeśli chodzi o koszty wyrobienia paszportu, osoba dorosła musi zapłacić 140 zł, dzieci w wieku do 13 lat 30 zł, podobnie wygląda cena paszportu tymczasowego - 30 zł.

Rodzaj opłaty
Kwota
Opłata podstawowa dla osoby dorosłej
140 zł
Opłata dla dziecka poniżej 13 r.ż.
30 zł
 
15zł (z Kartą Dużej Rodziny)
Opłata ulgowa -50%:
-uczniowie
-studenci (oprócz doktorantów)
-renciści
-kombatanci
-ofiary represji wojennych
-osoby niepełnosprawne
-osoby przebywające w domu opieki społecznej
-osoby mieszkające w zakładzie opiekuńczym
-osoby otrzymujące zasiłek z pomocy społeczne
-rodzice z Kartą Dużej Rodziny
70 zł
Opłata ulgowa -70%:
-osoby poniżej 26 r.ż. o statusie ucznia/studenta z Kartą Dużej Rodziny
-dzieci niepełnosprawne z Kartą Dużej Rodziny
35 zł
Opłata ze zmienną zniżką (należy pytać w docelowym urzędzie) w przypadku:
 
-dużej zmiany w wyglądzie
-zmiany danych osobowych
-błędnych danych w pszporcie
-zapełnienia miejsca na stemple
 
 
?
Bezpłatne wyrobienie paszportu:
 
-jeśli poprzedni paszport jest wadliwy
-osoby powyżej 70 r.ż.
-żołnierze (poza zawodowymi) wysłani na służbę poza granicami kraju
-osoby pobierające zasiłek/przebywające w zakłądzie opiekuńczym lub domu opieki społecznej jeśli wyjeżdżają za granicę ze względu na operację lub długotrwałe leczenie
0 zł
Opłata za paszport tymczasowy
30 zł
Opłata za ponowne wydanie zgubionego/zniszczonego paszportu
420 zł (cena normalna)
210 zł (cena ulgowa)


Paszport tymczasowy jest ważny 12 miesięcy, zaś normalny 5 lat dla dzieci poniżej 13 r.ż. i 10 lat dla pozostałych. Jeśli jednak zmienią się nasze dane widoczne na dokumencie, paszport traci ważność przed upływem tego czasu. Dlatego należy złożyć wniosek o nowy paszport jeśli zmieniamy np. nazwisko lub obywatelstwo.

Czy wiesz że?

Obecnie wniosek paszportowy można złożyć w dowolnym biurze paszportowym w całym kraju. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie (35x45) i dowód opłaty paszportowej

Od 2013 roku w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uzyskania paszportu tymczasowego. Na dokument ten czeka się maksymalnie do 14 dni, przy czym nie ma w nim jednej z wartości biometrycznych, a mianowicie odcisków palców.

A czy Wy dawno wyrabialiście paszport? Uważacie, że obecne zmiany są korzystne?

Ile kosztuje paczka pocztowa pri...

Paczka pocztowa to bez wątpienia najpopularniejsza...

0 1096

Co grozi za składanie fałszywych...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce za składanie...

0 1297

Ile prądu zużywa zamrażarka?

Lodówka i zamrażarka, a co za tym idzie lodówko-zamrażarka...

0 9616

Ile kosztuje budowa fundamentów?

Postawienie fundamentów to pierwszy krok milowy budowy...

0 5707

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Co prawda podróże po krajach Unii Europejskiej w...

0 0

Ile kosztuje złom, aluminium, st...

Średnia cena skupu złomu, aluminium, stali, miedzi...

14 135976

Opinie - Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

~ 31213
26.10.2014r. 15:18
1   + -   0
TE PASZPORTY SOM DROGIE
  
 

Opinie - Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

  
 
~ 31213
26.10.2014r. 15:18
1   + -   0
TE PASZPORTY SOM DROGIE