Co grozi za ujawnienie danych osobowych – jaka kara?

0 665

W dniu 10 maja 2018 r. w życie weszła nowa ustawa o ochronie danych osobowych (uwzględniająca unijne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO) zgodnie z którą za nielegalne przetwarzanie danych osobowych sprawcy grozi m.in. do trzech lat pozbawienia wolności.

Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wszelkie operacje, jakich na owych danych można wykonać, czyli m.in. ich gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, modyfikowanie, udostępnianie, ujawnianie oraz usuwanie.

W świetle obowiązujących przepisów bezprawne przetwarzanie, a zatem i ujawnienie danych osobowych, wiąże się z odpowiedzialnością karną, odpowiedzialnością cywilną oraz administracyjnymi karami pieniężnymi.

Ujawnienie danych osobowych – odpowiedzialność karna

Sankcje karne za ujawnianie danych osobowych zostały określone w artykule 107 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Artykuł ten brzmi następująco:

1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Ujawnienie danych osobowych – odpowiedzialność administracyjnoprawna

Zgodnie z artykułem 83 RODO oraz z artykułem 102 ustawy z 10 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może nakładać następujące kary pieniężne za złamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych:

• na podmioty należące do organów publicznych – do 100 000 zł;

• na podmioty, które nie należą do organów publicznych – do 10 lub do 20 milionów euro, a w przypadku przedsiębiorstwa: do 2 lub do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (maksymalna wysokość kary pieniężnej zależy od tego, które przepisy RODO zostały naruszone).

Ujawnienie danych osobowych – odpowiedzialność cywilnoprawna

Za ujawnienie danych osobowych można zostać pociągniętym do odpowiedzialności także na podstawie artykułu 23. Kodeksu cywilnego, który mówi że:

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Osoba, która dochodzi ochrony swoich dóbr osobistych w postępowaniu cywilnym, ma prawo zażądać, aby pozwany :

1) zaniechał działania wyrządzającego szkodę;

2) dopełnił czynności potrzebnych do usunięcia skutków tego działania, w szczególności ażeby złożył oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

3) zapłacił jej zadośćuczynienie lub dokonał wpłaty określonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Ile kosztuje zarejestrowanie lub...

Kupno samochodu wiąże się z wieloma wydatkami. Mowa...

0 494

Co grozi za samowolę budowlaną –...

Zgodnie z ust. 1 art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994...

0 584

Co grozi za brak dowodu rejestra...

Zmiany w przepisach drogowych nadchodzą wielkimi krokami....

0 542

Co grozi za szantaż – jaka kara?

Zgodnie z obowiązującym prawem szantażowanie jest...

0 1047

Wielkanoc – kiedy wypada

Wielkanoc (też: Niedziela Wielkanocna, Niedziela Zmartwychwstania)...

0 534

Ile kosztuje tatuaż?

Tatuowanie ciała zyskuje coraz większą popularność....

42 104194

Opinie - Co grozi za ujawnienie danych osobowych – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za ujawnienie danych osobowych – jaka kara?

  
 

Top Dyskusje

~ Robak 2021-07-26 15:28:28

Mark Twain to literacki pseudonim Samuela Langhorne, określanego mianem ojca amerykańskiej literatury. Wielu z nas zapewne...

~ Angela 2021-07-23 15:51:01

Wysłałam paczkę 13 dziś 23 i paczki nadal nie ma