Co grozi za ucieczkę z miejsca kolizji – jaka kara?

0 922

Kolizja jest zdarzeniem drogowym, w którym nie ma zabitych ani rannych – jej skutkiem może być tylko uszkodzenie pojazdów, stąd bywa nazywana „wypadkiem bez ofiar”.

Sam termin „kolizja” nie funkcjonuje w polskim prawie, natomiast do tego typu zdarzeń – tzw. stłuczek – stosuje się art. 86 Kodeksu wykroczeń, w świetle którego:

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Za kolizję grozi zatem grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat (art. 29 § 1 kw), a także 6 punktów karnych.

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń grzywna może wynosić do 5000 złotych, niemniej kierowców, którzy uciekają z miejsca zdarzenia, czekają dodatkowe konsekwencje finansowe. Ubezpieczyciele mają bowiem prawo zażądać od nich zwrotów kosztów odszkodowania, które wypłacili stronie poszkodowanej (jest to tzw. regres). W efekcie uciekinier musi zapłacić za naprawę obu pojazdów z własnej kieszeni, co wiąże się z niemałym wydatkiem. Co więcej, może stracić zniżki posiadane w OC za bezszkodową jazdę.


Ile idzie list w tym samym mieśc...

Wielu z nas pamięta, że w Polsce obowiązywał jeszcze...

6 2345

Ile kosztuje list polecony za po...

Bardzo często sprzedając lub kupując niewielkie...

0 1364

Co grozi za brak meldunku – jaka...

Dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązek meldunkowy miał...

0 1199

Co grozi za brak dowodu osobiste...

Chociaż przekraczanie granic wewnętrznych strefy...

0 1398

Co grozi za niespłacanie kredytu...

W świetle polskiego prawa dłużników nie dotyczą...

0 846

Święto Trzech Króli – kiedy wypada

Święto Trzech Króli to potoczna nazywa Uroczystości...

0 708

Opinie - Co grozi za ucieczkę z miejsca kolizji – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za ucieczkę z miejsca kolizji – jaka kara?