Co grozi za ucieczkę z miejsca kolizji – jaka kara?

0 1118

Kolizja jest zdarzeniem drogowym, w którym nie ma zabitych ani rannych – jej skutkiem może być tylko uszkodzenie pojazdów, stąd bywa nazywana „wypadkiem bez ofiar”.

Sam termin „kolizja” nie funkcjonuje w polskim prawie, natomiast do tego typu zdarzeń – tzw. stłuczek – stosuje się art. 86 Kodeksu wykroczeń, w świetle którego:

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Za kolizję grozi zatem grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat (art. 29 § 1 kw), a także 6 punktów karnych.

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń grzywna może wynosić do 5000 złotych, niemniej kierowców, którzy uciekają z miejsca zdarzenia, czekają dodatkowe konsekwencje finansowe. Ubezpieczyciele mają bowiem prawo zażądać od nich zwrotów kosztów odszkodowania, które wypłacili stronie poszkodowanej (jest to tzw. regres). W efekcie uciekinier musi zapłacić za naprawę obu pojazdów z własnej kieszeni, co wiąże się z niemałym wydatkiem. Co więcej, może stracić zniżki posiadane w OC za bezszkodową jazdę.


Co grozi za jazdę pod wpływem al...

W świetle polskiego prawa osoby, które prowadzą...

0 1197

Mikołajki – kiedy wypadają

Mikołajki to nazwa zwyczaju polegającego na obdarowywaniu...

0 1047

Ile idzie paczka pocztowa priory...

W liście można przesyłać jedynie korespondencję...

62 34787

Co grozi za naruszenie nietykaln...

Zgodnie z art. 217 Kodeksu karnego naruszenie nietykalności...

0 1468

Co grozi za brak OC – jaka kara?

W świetle ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,...

0 924

Od kiedy ubywa dnia, kiedy jest ...

Wiosna i lato to bez wątpienia najbardziej lubiane...

1 1816

Opinie - Co grozi za ucieczkę z miejsca kolizji – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za ucieczkę z miejsca kolizji – jaka kara?