Co grozi za sprzedaż alkoholu nieletnim – jaka kara?

0 1225

Zgodnie z ust. 1 art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż oraz podawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18 jest zabronione.

Zgodnie z ust. 1 art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż oraz podawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18 jest zabronione.

Z kolei ust. 2 art. 15 przywołanej ustawy daje sprzedawcom prawo żądania okazania dokumentu, który pozwala stwierdzić wiek nabywcy w razie jakichkolwiek wątpliwości co do jego pełnoletniości.

Osoby, które nie zastosują się do zakazu i sprzedadzą alkohol osobie poniżej 18 r. ż., popełniają występek, za który grozi kara grzywny. W świetle obowiązujących przepisów Kodeksu karnego może ona wynieść od 100 do nawet 1 miliona 80 tysięcy złotych. Niemniej jednak w większości tego typu spraw sąd orzeka wobec sprzedawcy grzywnę w wysokości kilkuset złotych. Przy jej ustalaniu bierze pod uwagę różne czynniki m.in. dochody sprawcy, jego sytuację majątkową oraz stopień winy.

Odpowiedzialność karna – czyli w tym przypadku grzywna – dotyczy nie tylko sprzedawcy, ale również jego przełożonego, tj. kierownika bądź właściciela. Ponadto ustawa o wychowaniu w trzeźwości przewiduje również sankcję administracyjnoprawną, polegającą na obligatoryjnym cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu danemu przedsiębiorcy. Co więcej, przedsiębiorca ten może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia dopiero po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Jak zrobić przelew międzynarodowy?

Gdy po raz pierwszy chcemy wykonać przelew międzynarodowy,...

0 1234

Ile prądu zużywa odkurzacz?

Średniej klasy odkurzacz ma moc około 1500 W. Wysokość...

1 9834

Rok przestępny – kiedy wypada

Rok przystępny – czyli rok liczący 366 zamiast...

0 1233

Boże Ciało – kiedy wypada

Boże Ciało to używane powszechnie określenie Uroczystości...

0 750

Co grozi za jazdę pod wpływem al...

W świetle obowiązujących przepisów tzw. jazda na...

0 849

Co grozi za niechodzenie do szko...

Zgodnie z ust. 2 art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016...

0 1258

Opinie - Co grozi za sprzedaż alkoholu nieletnim – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za sprzedaż alkoholu nieletnim – jaka kara?