Co grozi za sfałszowanie podpisu – jaka kara?

0 627

W świetle obowiązujących przepisów osoba, która podpisuje się za kogoś innego, popełnia przestępstwo fałszerstwa z art. 270 § 1 Kodeksu karnego.

Zgodnie z przywołanym art. 270 § 1 Kodeksu karnego: „kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Przez dokument należy tutaj rozumieć „każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne” (art. 115 § 14 k.k).

W tym kontekście przestępstwem będzie sfałszowanie – tj. podrobienie bądź przerobienie – podpisu m.in. na każdej umowie, dokumentach urzędowych, testamencie, liście obecności w pracy, a nawet liście obecności na uczelni.

Należy również podkreślić, że sfałszowanie podpisu uznawane jest za przestępstwo niezależnie od tego, czy osoba, za którą się podpisano, wyraziła na to zgodę, czy też nie (mówi o tym m.in. wyrok SN z 9 września 2002 r., V KKN 29/2001). Co więcej, w przypadku karalności fałszerstwa nie ma również znaczenia, czy na skutek czynu ktokolwiek poniósł szkodę.

Taka sama kara jak za sfałszowanie podpisu grozi za wypełnienie blankietu, który został już wcześniej opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę (art. 270 § 2 kk).

Co grozi za jazdę pod wpływem al...

W świetle obowiązujących przepisów tzw. jazda na...

0 658

Ile dni do wakacji?

Niezależnie od wieku wszyscy niecierpliwie czekamy...

13 11517

Ile idzie list zwykły ekonomiczny?

Tradycyjna korespondencja listowna wciąż stanowi...

104 117969

Co grozi za zerwanie plomby z li...

W świetle obowiązujących przepisów kradzież prądu...

0 1065

Jak zmierzyć cale ekranu?

Przekątne ekranu mierzone są w calach. Jeszcze kilkanaście...

9 13880

Ile kosztuje SMS Premium?

Krótkie wiadomości SMS to obecnie najpopularniejsza...

1 3920

Opinie - Co grozi za sfałszowanie podpisu – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za sfałszowanie podpisu – jaka kara?

  
 

Top Dyskusje

~ Robak 2021-07-26 15:28:28

Mark Twain to literacki pseudonim Samuela Langhorne, określanego mianem ojca amerykańskiej literatury. Wielu z nas zapewne...

~ Angela 2021-07-23 15:51:01

Wysłałam paczkę 13 dziś 23 i paczki nadal nie ma