Co grozi za sfałszowanie podpisu – jaka kara?

0 758

W świetle obowiązujących przepisów osoba, która podpisuje się za kogoś innego, popełnia przestępstwo fałszerstwa z art. 270 § 1 Kodeksu karnego.

Zgodnie z przywołanym art. 270 § 1 Kodeksu karnego: „kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Przez dokument należy tutaj rozumieć „każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne” (art. 115 § 14 k.k).

W tym kontekście przestępstwem będzie sfałszowanie – tj. podrobienie bądź przerobienie – podpisu m.in. na każdej umowie, dokumentach urzędowych, testamencie, liście obecności w pracy, a nawet liście obecności na uczelni.

Należy również podkreślić, że sfałszowanie podpisu uznawane jest za przestępstwo niezależnie od tego, czy osoba, za którą się podpisano, wyraziła na to zgodę, czy też nie (mówi o tym m.in. wyrok SN z 9 września 2002 r., V KKN 29/2001). Co więcej, w przypadku karalności fałszerstwa nie ma również znaczenia, czy na skutek czynu ktokolwiek poniósł szkodę.

Taka sama kara jak za sfałszowanie podpisu grozi za wypełnienie blankietu, który został już wcześniej opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę (art. 270 § 2 kk).

Ile idzie list polecony ekonomic...

Jeśli mamy do wysłania istotne dokumenty, a jednocześnie...

270 188009

Co grozi za posiadanie narkotykó...

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce za posiadanie...

0 942

Co grozi za groźby karalne – jak...

W świetle obowiązujących przepisów groźba karalna...

0 1120

Kiedy zaczyna się jesień?

Jesień nie jest z pewnością ulubioną porą roku...

0 677

Co grozi za brak OC – jaka kara?

W świetle ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,...

0 685

Czym się różni Allegro polecony ...

W dobie rosnącej popularności zakupów internetowych,...

0 766

Opinie - Co grozi za sfałszowanie podpisu – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za sfałszowanie podpisu – jaka kara?