Co grozi za sfałszowanie podpisu – jaka kara?

0 974

W świetle obowiązujących przepisów osoba, która podpisuje się za kogoś innego, popełnia przestępstwo fałszerstwa z art. 270 § 1 Kodeksu karnego.

Zgodnie z przywołanym art. 270 § 1 Kodeksu karnego: „kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Przez dokument należy tutaj rozumieć „każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne” (art. 115 § 14 k.k).

W tym kontekście przestępstwem będzie sfałszowanie – tj. podrobienie bądź przerobienie – podpisu m.in. na każdej umowie, dokumentach urzędowych, testamencie, liście obecności w pracy, a nawet liście obecności na uczelni.

Należy również podkreślić, że sfałszowanie podpisu uznawane jest za przestępstwo niezależnie od tego, czy osoba, za którą się podpisano, wyraziła na to zgodę, czy też nie (mówi o tym m.in. wyrok SN z 9 września 2002 r., V KKN 29/2001). Co więcej, w przypadku karalności fałszerstwa nie ma również znaczenia, czy na skutek czynu ktokolwiek poniósł szkodę.

Taka sama kara jak za sfałszowanie podpisu grozi za wypełnienie blankietu, który został już wcześniej opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę (art. 270 § 2 kk).

Rok przestępny – kiedy wypada

Rok przystępny – czyli rok liczący 366 zamiast...

0 1497

Ile kosztuje wymiana pieca na ga...

Chociaż ceny za ogrzewanie gazem są nieco wyższe...

4 2416

Ile prądu zużywa toster?

Spoglądając na tabliczkę znamionową tostera tracimy...

0 3144

Ilu mężczyzn w Polsce nosi zarost?

Ilu mężczyzn decyduje się na zarost na twarzy?

0 160

Kiedy zaczyna się lato?

Lato to ulubiona pora roku większości ludzi. Jest...

0 1275

Do kiedy zwrot podatku?

Wielu podatników zwleka z wypełnieniem deklaracji...

0 888

Opinie - Co grozi za sfałszowanie podpisu – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za sfałszowanie podpisu – jaka kara?