Co grozi za niestawienie się w sądzie jako oskarżony – jaka kara?

0 1469

Zgodnie z art. 377 § 3 Kodeksu postępowania karnego sąd może zarządzić natychmiastowe zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego, jeżeli jego obecność na rozprawie została uznana za obowiązkową.

Przepisy dopuszczają również możliwość prowadzenia postępowania karnego bez udziału oskarżonego, jeżeli ten nie stawi się na rozprawie. Sąd ma wówczas prawo uznać jego poprzednio złożone wyjaśnienia za wystarczające do wydania wyroku zaocznego (377 § 4 kpk).

Oskarżony może w ciągu 7 dni od otrzymania odpisu wyroku, wnieść sprzeciw wobec orzeczenia. W sprzeciwie musi jednak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie, dołączając np. zaświadczenie lekarskie. Sąd uwzględni go tylko w sytuacji, gdy uzna, że powód nieobecności oskarżonego za wystarczający. Ponadto od wyroku zaocznego standardowo przysługuje apelacja.

Należy również wspomnieć, że w przypadku, gdy zaistnieją obiektywne przeszkody uniemożliwiające oskarżonemu udział w rozprawie, sąd może zlecić przesłuchanie w miejscu, w którym oskarżony przebywa, bądź zorganizować przesłuchanie na odległość przy użyciu dostępnej technologii, która pozwoli na jednoczesny przekaz obrazu i dźwięku (art. 177 § 1a kpk).

Co grozi za samowolę budowlaną –...

Zgodnie z ust. 1 art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994...

0 948

Co grozi za pobicie – jaka kara?

W polskim prawie pobiciem nazywa się czynną napaść...

0 1477

Ile się czeka na paszport?

Najczęstsze pytanie, jakie pada w momencie składania...

2 19564

Co to jest Allegro polecony InPost?

Nie jest wielka tajemnicą, że najpopularniejszym...

0 844

Ile wody zużywa prysznic?

Szybki prysznic z pewnością jest bardziej oszczędny,...

13 31919

Ile alkoholu na wesele?

Organizacja wesela z pewnością wymaga sporządzenia...

1 4944

Opinie - Co grozi za niestawienie się w sądzie jako oskarżony – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za niestawienie się w sądzie jako oskarżony – jaka kara?