Co grozi za niestawienie się w sądzie jako oskarżony – jaka kara?

0 1265

Zgodnie z art. 377 § 3 Kodeksu postępowania karnego sąd może zarządzić natychmiastowe zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego, jeżeli jego obecność na rozprawie została uznana za obowiązkową.

Przepisy dopuszczają również możliwość prowadzenia postępowania karnego bez udziału oskarżonego, jeżeli ten nie stawi się na rozprawie. Sąd ma wówczas prawo uznać jego poprzednio złożone wyjaśnienia za wystarczające do wydania wyroku zaocznego (377 § 4 kpk).

Oskarżony może w ciągu 7 dni od otrzymania odpisu wyroku, wnieść sprzeciw wobec orzeczenia. W sprzeciwie musi jednak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie, dołączając np. zaświadczenie lekarskie. Sąd uwzględni go tylko w sytuacji, gdy uzna, że powód nieobecności oskarżonego za wystarczający. Ponadto od wyroku zaocznego standardowo przysługuje apelacja.

Należy również wspomnieć, że w przypadku, gdy zaistnieją obiektywne przeszkody uniemożliwiające oskarżonemu udział w rozprawie, sąd może zlecić przesłuchanie w miejscu, w którym oskarżony przebywa, bądź zorganizować przesłuchanie na odległość przy użyciu dostępnej technologii, która pozwoli na jednoczesny przekaz obrazu i dźwięku (art. 177 § 1a kpk).

Co grozi za brak meldunku – jaka...

Dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązek meldunkowy miał...

0 1196

Co grozi za zniesławienie – jaka...

Zniesławienie (też: pomówienie, oszczerstwo) to...

0 1163

Co to jest Allegro MiniPaczka In...

Obecnie Allegro to nie tylko największy portal aukcyjny...

0 876

Ile kosztuje wesele?

Aby zaoszczędzić na skromne wesele za 15 tysięcy...

0 6285

Co grozi za przewożenie dziecka ...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi dziecko...

0 845

Dzień Mężczyzny – kiedy wypada

W Polsce – podobnie zresztą jak w innych krajach...

0 764

Opinie - Co grozi za niestawienie się w sądzie jako oskarżony – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za niestawienie się w sądzie jako oskarżony – jaka kara?