Co grozi za niestawienie się w sądzie jako oskarżony – jaka kara?

0 1378

Zgodnie z art. 377 § 3 Kodeksu postępowania karnego sąd może zarządzić natychmiastowe zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego, jeżeli jego obecność na rozprawie została uznana za obowiązkową.

Przepisy dopuszczają również możliwość prowadzenia postępowania karnego bez udziału oskarżonego, jeżeli ten nie stawi się na rozprawie. Sąd ma wówczas prawo uznać jego poprzednio złożone wyjaśnienia za wystarczające do wydania wyroku zaocznego (377 § 4 kpk).

Oskarżony może w ciągu 7 dni od otrzymania odpisu wyroku, wnieść sprzeciw wobec orzeczenia. W sprzeciwie musi jednak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie, dołączając np. zaświadczenie lekarskie. Sąd uwzględni go tylko w sytuacji, gdy uzna, że powód nieobecności oskarżonego za wystarczający. Ponadto od wyroku zaocznego standardowo przysługuje apelacja.

Należy również wspomnieć, że w przypadku, gdy zaistnieją obiektywne przeszkody uniemożliwiające oskarżonemu udział w rozprawie, sąd może zlecić przesłuchanie w miejscu, w którym oskarżony przebywa, bądź zorganizować przesłuchanie na odległość przy użyciu dostępnej technologii, która pozwoli na jednoczesny przekaz obrazu i dźwięku (art. 177 § 1a kpk).

Co to znaczy list polecony prior...

Jedną z najpopularniejszych ofert Poczty Polskiej...

0 1581

Ile prądu zużywa ładowarka do la...

Korzystanie z laptopa zamiast z komputera stacjonarnego...

6 4273

Topaz błękitny – cena, właściwoś...

Topaz błękitny to wyjątkowy kamień, który warto...

0 6300

Ile idzie przelew zagraniczny?

Niejednokrotnie korzystamy z opcji przelewów zagranicznych...

94 93427

Co grozi za kradzież w sklepie o...

Od upomnienia po umieszczenie w zakładzie poprawczym,...

1 1500

Jakie powinno być ciśnienie gazu?

Instalacja gazowa w samochodzie to coraz popularniejsze...

0 1949

Opinie - Co grozi za niestawienie się w sądzie jako oskarżony – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za niestawienie się w sądzie jako oskarżony – jaka kara?