Co grozi za jazdę bez prawa jazdy – jaka kara?

0 1004

W świetle obowiązujących przepisów prowadzenie samochodu bez prawa jazdy może być zakwalifikowane jako wykroczenie albo jako przestępstwo. O tym, czy grozi nam mandat, grzywna lub więzienie decydują okoliczności.

Osoby, które prowadzą samochód po utracie prawa jazdy, popełniają przestępstwo i mogą zostać skazane nawet na dwa lata więzienia. Zgodnie bowiem z artykułem 180a Kodeksu karnego:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W takich okolicznościach sąd orzeka również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych (art. 42 § 1a kk). Tym, którzy nie będą go przestrzegać, grozi kolejna kara – kara pobawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 244 kk).

Przytoczone przepisy nie dotyczą osób, które prowadzą samochód bez prawa jazdy i nigdy tego prawa jazdy nie miały. Wówczas mówi się bowiem wyłącznie o wykroczeniu, które skutkuje karą grzywny oraz możliwością orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów (Kodeks wykroczeń, art. 94). 

Z kolei w przypadku, gdy kierujący pojazdem posiada stosowne uprawnienia, ale nie ma prawa jazdy przy sobie, funkcjonariusz może ukarać go mandatem w wysokości 50 złotych za brak dokumentu.


Ile idzie list do Anglii?

Na Wyspach Brytyjskich przebywa około 100 tysięcy...

71 4556

Ile prądu zużywa tablet?

Tablet to z założenia urządzenie mobilne, a więc...

1 3738

Wszystkich Świętych – kiedy wypada

Uroczystość Wszystkich Świętych to święto katolickie,...

0 880

Co grozi za sprzedaż alkoholu ni...

Zgodnie z ust. 1 art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości...

0 1337

Jaki jest czas na przerejestrowa...

Kupno samochodu to dla większości kierowców spore...

0 2122

Ile kosztuje energia elektryczna?

Koszt energii elektrycznej zależy od wielu czynników:...

0 9702

Opinie - Co grozi za jazdę bez prawa jazdy – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za jazdę bez prawa jazdy – jaka kara?