Co grozi za groźby karalne – jaka kara?

0 1404

W świetle obowiązujących przepisów groźba karalna jest przestępstwem, za które można trafić na 2 lata do więzienia.

Zgodnie bowiem z art. 190  Kodeksu karnego, ten „kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”.

W polskim prawie karnym (art. 115 k.k.) przez osobę najbliższą uważa się: małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostająca we wspólnym pożyciu.

Warto podkreślić, że do popełnienia przestępstwa dochodzi w sytuacji, gdy osoba pokrzywdzona wyraża uzasadnione przekonanie, że może dojść do realizacji groźby, natomiast niezależnie od tego czy sprawca faktycznie ma zamiar tudzież możliwość spełnienia owej groźby.

Dla popełnienia przestępstwa z art. 190 k.k. nie ma również znaczenia, w jakim celu sprawca grozi pokrzywdzonemu oraz jakim przestępstwem (chyba, że sprawca grozi popełnieniem wykroczenia, przestępstwa skarbowego bądź czynu zabronionego przez przepisy prawa cywilnego albo administracyjnego – w tych przypadkach o groźbie karalnej nie bowiem mowy).

Groźba karalna może być wyrażana w różnej formie – zarówno w wypowiedzi pisemnej (np. w liście z pogróżkami), w formie ustnej (np. w trakcie rozmowy telefonicznej), jak i w formie gestu. Co więcej, sprawca nie musi grozić pokrzywdzonemu osobiście – do przestępstwa dochodzi również w sytuacji, gdy treść groźby karalnej przekazuje adresatowi osoba trzecia.

Groźba karalna należy do przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego. Doniesienie o jego popełnieniu należy składać zatem na policji bądź w prokuraturze.

Ile dni do wakacji?

Niezależnie od wieku wszyscy niecierpliwie czekamy...

13 11910

Dzień Ziemi – kiedy wypada

Światowy Dzień Ziemi to międzynarodowa akcja promująca...

0 899

Ile idzie paczka z USA?

Odległość między Stanami Zjednoczonymi a Warszawą...

37 2448

Ile kosztuje pogrzeb?

Pogrzeb należy do kosztownych wydatków. W wypadku...

3 6625

Dzień Dziadka – kiedy wypada

Dzień Dziadka to święto świeckie, rodzinne, które...

0 913

Ile kosztuje budowa domu?

W zależności od całkowitej powierzchni oraz skomplikowania...

1 7307

Opinie - Co grozi za groźby karalne – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za groźby karalne – jaka kara?