Kiedy powstała policja?

0 617

W naszym kraju historia policji – organu państwowego, którego celem jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego – sięga okresu międzywojennego.

Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na podstawie dekretów ówczesnego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 5 grudnia 1918 r. powołano Milicję Ludową, a miesiąc później – 9 stycznia 1919 r. – Policję Komunalną. Następnie doszło do połączenia obu wspomnianych organów i utworzenia z nich jednej formacji: Policji Państwowej. Scalenie miało miejsce na mocy uchwały sejmowej z 24 lipca 1919 r. i to właśnie ta data jest powszechnie uznawana za datę powstania polskiej policji.

Pod okupacją niemiecką miejsce Policji Państwowej zajęła Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa (zwana też policją granatową), powołana 7 grudnia 1939 r. i formalnie zlikwidowana 15 sierpnia 1944 r. Z kolei w latach 1944-1990, czyli w okresie Polski Ludowej oraz w pierwszym roku istnienia III RP, utrzymanie ładu i porządku w kraju było głównym zadaniem Milicji Obywatelskiej.

Następnie na mocy ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. doszło do rozwiązania Milicji Obywatelskiej i utworzenia Policji, która działa na terytorium Polski do dziś. Obecnie na czele tej organizacji czele stoi Komendant Główny podlegający Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sama formacja pozostaje jednak apolityczna.

Najstarszy człowiek świata

Zgodnie z Księga Rekordów Guinnessa od marca 2019...

0 459

Największe zatoki na świecie

Zatoka jest to element zbiornika wodnego - jeziora,...

0 3806

Największe zwierzę świata

Płetwal Błękitny – oto nazwa największego żyjącego...

1 2200

Kiedy powstało radio?

W 1901 r. włoski fizyk i konstruktor Guglielmo Marconi...

0 713

Najmniejszy kontynent

Pod względem powierzchni najmniejszym kontynentem...

0 527

Największy szczur świata

Za największego szczura na świecie uchodzi odkryty...

0 569

Opinie - Kiedy powstała policja?

  
 

Opinie - Kiedy powstała policja?