Co grozi za pobicie – jaka kara?

0 1400

W polskim prawie pobiciem nazywa się czynną napaść dwóch lub więcej osób na jedną osobę lub więcej osób, przy czym strona atakująca (sprawcy) ma przewagę nad stroną broniącą się (ofiarami).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobicie jest przestępstwem i grozi za nie więzienie. Długość kary pozbawienia wolności zależy zarówno od skutków, jak i od okoliczności, w których czyn zabroniony został popełniony.

W świetle art. 158. Kodeksu karnego kara więzienia do lat 3 grozi za udział w pobiciu, jeżeli w trakcie zdarzenia doszło do narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Za ciężki uszczerbek na zdrowiu uważa się m.in. pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, a także zeszpecenie lub zniekształcenie ciała (więcej przykładów podaje art. 156. § 1).

Prawodawca rozróżnia udział w pobiciu, w którym doszło do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka, od samego spowodowania ciężkiego uszczerbku. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku jest bowiem przewidziana wyższa kara – sprawcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia

Natomiast  w przypadku śmierci człowieka, która nastąpiła na skutek pobicia, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Odrębny przepis stosuje się również w stosunku do osób, które – biorąc udział w pobiciu człowieka – używały broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu. W ich przypadku sąd może orzec bowiem karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Dzień Chłopaka – kiedy wypada

O tym, że Dzień Kobiet wypada 8 marca, wiedzą wszyscy,...

0 794

Co grozi pracodawcy za niewypłac...

Zgodnie z art. 94 pkt 5 Kodeksu pracy terminowe i prawidłowe...

0 1176

Ile kosztuje instalacja gazowa?

Gaz to najpopularniejsze medium ogrzewające domy w...

1 6609

Ile prądu zużywa kuchenka elektr...

Kuchenka elektryczna to urządzenie kuchenne, które...

1 18435

Ile trwa wypłata z PayPal? Jak d...

PayPal to znany na całym świecie pośrednik transakcji...

5 3988

Co to znaczy przesyłka kurierska...

Zakupy internetowe cieszą się coraz większą popularnością...

0 1263

Opinie - Co grozi za pobicie – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za pobicie – jaka kara?