Co grozi za pobicie – jaka kara?

0 1222

W polskim prawie pobiciem nazywa się czynną napaść dwóch lub więcej osób na jedną osobę lub więcej osób, przy czym strona atakująca (sprawcy) ma przewagę nad stroną broniącą się (ofiarami).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobicie jest przestępstwem i grozi za nie więzienie. Długość kary pozbawienia wolności zależy zarówno od skutków, jak i od okoliczności, w których czyn zabroniony został popełniony.

W świetle art. 158. Kodeksu karnego kara więzienia do lat 3 grozi za udział w pobiciu, jeżeli w trakcie zdarzenia doszło do narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Za ciężki uszczerbek na zdrowiu uważa się m.in. pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, a także zeszpecenie lub zniekształcenie ciała (więcej przykładów podaje art. 156. § 1).

Prawodawca rozróżnia udział w pobiciu, w którym doszło do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka, od samego spowodowania ciężkiego uszczerbku. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku jest bowiem przewidziana wyższa kara – sprawcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia

Natomiast  w przypadku śmierci człowieka, która nastąpiła na skutek pobicia, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Odrębny przepis stosuje się również w stosunku do osób, które – biorąc udział w pobiciu człowieka – używały broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu. W ich przypadku sąd może orzec bowiem karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Ile idzie list do Niemiec?

Niemcy to, jak wiadomo, kraj sąsiedzki Polski. Listy...

35 3119

Co grozi za założenie fikcyjnego...

Za założenie fikcyjnego konta na Facebooku – czyli...

2 1385

Ile kosztuje znaczek na list, ka...

W dobie komunikacji elektronicznej, wysyłanie listów...

0 997

Ile kosztuje aparat na zęby?

Aparat ortodontyczny nie tylko koryguje zgryz, ale...

1 6547

Ile kosztuje złom, aluminium, st...

Średnia cena skupu złomu, aluminium, stali, miedzi...

14 135506

Ile idzie paczka pocztowa priory...

W liście można przesyłać jedynie korespondencję...

62 34331

Opinie - Co grozi za pobicie – jaka kara?

  
 

Opinie - Co grozi za pobicie – jaka kara?