Kiedy powstał Internet?

0 1105

Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez Internetu, wielu – nawet jednego dnia, a tymczasem ogólnoświatowa sieć komputerowa ma zaledwie kilkadziesiąt lat.

Internet – w takiej formie w jakiej znamy i korzystamy z niego dzisiaj – nie powstał oczywiście z dnia na dzień. Nie został też wymyślony, opracowany i zrealizowany przez jedną osobę. Niemniej za twórcę koncepcji Internetu uznaje się zwykle Paula Barana, amerykańskiego informatyka polskiego pochodzenia, który w 1962 r. na zlecenie Amerykańskich Sił Zbrojnych, przewidujących wówczas bliski wybuch III wojny światowej, przygotował projekt sieci cyfrowych transmisji danych.   

Oficjalnie historia Internetu rozpoczęła się 29 października 1969 roku, kiedy to w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (a potem w kolejnych uniwersytetach: Stanford, Santa Barbara oraz Utah ) zostały zainstalowane i uruchomione pierwsze węzły sieci ARPANET.

ARPANET powstała w wyniku realizacji wspomnianej koncepcji Paula Barana – koncepcji sieci rozproszonej (bez wyróżnionego punktu centralnego) i była prototypem dzisiejszego Internetu. W kolejnych latach sieć rozbudowywano i stworzono m.in. protokoły TCP/IP, umożliwiające precyzyjne wymiany danych i kontrolę tychże transmisji, i system DNS, czyli system nazw domenowych, który pozwolił na połączenie numerów IP z nazwami domen internetowych.

W 1989 r. możliwość korzystania z sieci – nazywanej już od 1983 r. Internetem – zyskały uczelnie wyższe i organizacje naukowe, a następnie inne firmy oraz instytucje. Natomiast dopiero pod koniec lat 90-tych Internet stał się masowo dostępny dla użytkowników indywidualnych. Warto przy tym wspomnieć, że do 1991 r. obowiązywał wydany przez amerykańską agencję rządową National Science Foundation zakaz wykorzystywania sieci do celów komercyjnych.

Z kolei do Polski Internet dotarł w 1990 r. – 26 września uruchomione zostało pierwsze internetowe łącze analogowe, 19 listopada Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie jako pierwszy w kraju otrzymał numer IP, a dwa dni później do Instytutu dotarł pierwszy e-mail, który został wysłany z CERN, czyli z Międzynarodowego Ośrodka Badań Jądrowych w Genewie.

Ciekawostka: według danych statystycznych w lipcu 2018 r. ponad 4,1 miliarda ludzi na świecie było aktywnymi użytkownikami Internetu, z czego 3,3 miliarda było również użytkownikami serwisów społecznościowych.  

Kalendarium Internetu – najważniejsze wydarzenia:

1969 r. – uruchomiono pierwszą sieć komputerową ARPANET;

1971 r. . – wysłano pierwszy e-mail;

1974 r. . – powstał protokół TCP/IP, umożliwiający przesyłanie danych przez sieć internetową;

1985 r. . – zarejestrowano pierwszą domenę –było to symbolics.com;

1989 r. –  stworzono pierwszą sieci dokumentów tekstowych, czyli World Wide Web (WWW).

1990 r. . – opracowano podstawy HTML i stworzono pierwszą stronę internetową;

1994 r. . – przeprowadzono pierwszą transakcję finansową online;

1995 r. . – powstał pierwszy portal społecznościowy: www.classmates.com;

1996 r. . – powstał pierwszy komunikator internetowy –ICQ;

1998 r. . – utworzono Google;

2001 r. . – powstała Wikipedia;

2003 r. . – powstał program do prowadzenia rozmów głosowych - Skype;

2004 r. . – powstał serwis Facebook;

2005 r. . – powstał Youtube.

A Wy wyobrażacie sobie życie bez Internetu? Ile czasu dziennie spędzacie w sieci? Czego szukacie w Internecie? Czy czujecie się czasami od niego uzależnieni? Zachęcamy do dzielenia się opiniami i refleksjami w komentarzach.

Rozmiary ryb oceanicznych

Ryby stanowią najbardziej zróżnicowaną i zarazem...

0 2150

Najcięższy człowiek świata

Tytuł najcięższego człowieka w historii należy...

0 724

Najwyższe szczyty w Polsce

Najwyższym szczytem Polski są położone w Tatrach...

0 545

Kiedy powstało ZSRR?

ZSRR, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,...

0 1155

Kiedy powstała Coca-Cola?

Coca-Cola – znana na całym świecie marka napoju...

0 1094

Najmniejsze zwierzę świata

Zwierzęta są organizmami w największym stopniu zróżnicowanymi...

6 3717

Opinie - Kiedy powstał Internet?

  
 

Opinie - Kiedy powstał Internet?