Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

0 3126

Każdy, kto pracuje zawodowo, z niecierpliwością czeka na zasłużony urlop. Nie wszystkim przysługuje jednak ten sam wymiar okresu wypoczynkowego. Od czego zależy zatem długość urlopu?

W obliczaniu wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi bierze się pod uwagę dwa czynniki: ogólny staż pracy oraz długość zatrudnienia u konkretnego pracodawcy. Pełny okres urlopu, czyli 26 dni roboczych, przysługuje pracownikom po 10 latach pracy. W wypadku okresu zatrudnienia krótszego niż 10 lat urlop ma natomiast długość 20 dni roboczych.

W nowym miejscu pracy po miesiącu można wykorzystać 1/12 przysługującego mu urlopu (20 lub 26 dni), czyli np. pracownik o stażu poniżej 10 lat po miesiącu będzie miał prawo do 1,6 dnia wolnego. Taki nierówny wynik zaokrągla się w górę do pełnych 2 dni wolnych, jednak oczywiście w skali roku nie można przekroczyć 20 lub 26 dni urlopu

Należy pamiętać, że do stażu pracy wlicza się również czas edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Lata nauki na różnych szczeblach nie sumują się, bierze się pod uwagę jedynie ostatni etap edukacji. Dokładnie przedstawia to poniższa tabela.

Rodzaj edukacji
Lata liczące się do stażu pracy

zasadnicza szkoła zawodowa

3 lata

liceum ogólnokształcące

4 lata

średnia szkoła zawodowa

5 lat

szkoła policealna

6 lat

wyższa uczelnia (również licencjat)

8 lat


Niektóre grupy osób mogą liczyć na dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego. Są to m.in. inwalidzi wojenni, kombatanci, osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, pracownicy społeczni, sędziowie i prokuratorzy.

Oprócz urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługują również inne rodzaje urlopów. Są to: urlop na żądanie w wymiarze 4 dni w ciągu roku, urlop wychowawczy (do 4 lat), urlop okolicznościowy z okazji np. własnego ślubu (2 dni), ślubu bliskiej osoby (1 dzień) czy pogrzebu (2 dni).

Jeszcze inną grupę urlopów stanowią te związane z narodzinami dziecka. Matce przysługuje 20 tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego, zaś ojciec może skorzystać z 2 tygodni urlopu ojcowskiego (z możliwością podziału na dwie części) do momentu ukończenia przez dziecko 2 lat. Natomiast jedno z rodziców może wykorzystać urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni (lub 34 w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka). Rodzice mogą także podzielić się urlopem tak, by zajmować się dzieckiem jednocześnie. W praktyce większość osób łączy urlopy tak, aby jedna osoba mogła sprawować opiekę nad dzieckiem przez cały jego pierwszy rok życia.

Warto wiedzieć, że urlopu macierzyński może być dłuższy w przypadku ciąż mnogich:

Liczba tygodni urlopu macierzyńskiego

Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie

20

1

31

2

33

3

35

4

37

5 i więcej


Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego rodzic może wnioskować o 36 miesięcy niepłatnego urlopu wychowawczego, by móc osobiście sprawować opiekę nad potomkiem.

Czy wiesz, że?

Liczne kontrowersje wzbudzają ostatnio planowane zmiany w zasadach przyznawania urlopu rodzicielskiego zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej. Projekt zakłada, że aby urlop rodzicielski nie przepadł, 4 miesiące z niego musiałby wykorzystać ojciec. Ma to na celu wspomaganie aktywizacji zawodowej kobiet i wyrównanie wizerunku kobiet i mężczyzn w oczach pracodawców. Jednak nie brak też głosów z drugiej strony, że dotychczasowa elastyczność w korzystaniu z urlopu rodzicielskiego pozwalała samodzielnie dysponować czasem wolnym, a co za tym idzie lepiej dostosować go do sytuacji konkretnej rodziny. Pojawiają się też obawy, że odebranie matkom łącznie rocznego urlopu  może źle rzutować chociażby na kwestię karmienia piersią.

 A co Wy sądzicie o projektach zmian w urlopie wychowawczym?

Ile zarabia magazynier?

Praca magazyniera wiąże się z wykonywaniem szeregu...

4 3179

Ile zarabia architekt?

Architekt jest zawodem wymagającym zarówno zmysłu...

0 3641

Ile zarabia handlowiec?

Określenie „handlowiec” jest najczęściej zarezerwowane...

1 3908

Ile zarabia mechanik?

Mechanicy samochodowi to dziś dość popularny zawód....

0 2054

Ile zarabia dietetyk?

Dietetycy zajmują się nie tylko układaniem zdrowych...

0 3863

Ile wynosi dodatek wiejski naucz...

Nauczyciel to niezwykle odpowiedzialny zawód. Nie...

5 3395

Opinie - Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

  
 

Opinie - Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

  
 

Top Dyskusje

~ Max 2022-06-23 21:35:51

Ja frytki, przynajmniej pierwszą turę smarze ok. 30/40 minut ponieważ inaczej nic się z nimi nie dzieje i są twarde.

~ uups 2022-06-20 16:16:59

W tym roku wysylalem 4 razy listy priorytetowe z Anglii (Southampton) do Polski (Warszawa). Za kazdym razem trwalo to PONAD...

~ Marcin 2022-06-16 12:35:54

To można zgłosić się na Policję i przedstawić nowe zaistniałe okoliczności w tej sprawie i prawdopodobnie zostanie...