Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

dodano: 01.04.2014r. 22:40 wyświetleń: 1862
Każdy, kto pracuje zawodowo, z niecierpliwością czeka na zasłużony urlop. Nie wszystkim przysługuje jednak ten sam wymiar okresu wypoczynkowego. Od czego zależy zatem długość urlopu?

W obliczaniu wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi bierze się pod uwagę dwa czynniki: ogólny staż pracy oraz długość zatrudnienia u konkretnego pracodawcy. Pełny okres urlopu, czyli 26 dni przysługuje pracownikom po 10 latach pracy. W wypadku okresu zatrudnienia krótszego niż 10 lat urlop ma natomiast długość 20 dni.


Należy pamiętać, że do stażu pracy wlicza się również czas edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Dokładnie przedstawia to poniższa tabela.

 

Rodzaj edukacjiLata liczące się do stażu pracy
zasadnicza szkoła zawodowa 3 lata
liceum ogólnokształcące 4 lata
średnia szkoła zawodowa 5 lat
szkoła policealna 6 lat
wyższa uczelnia 8 lat

 

Lata nauki na różnych szczeblach nie sumują się, ale bierze się pod uwagę jedynie ostatni etap edukacji. Oczywiście cały urlop można wykorzystać pod warunkiem przepracowania roku w danym przedsiębiorstwie. Za każdy przepracowany miesiąc uzyskujemy natomiast prawo do 1/12 całego przysługującego nam wymiaru wypoczynku (z zaokrągleniem do całego dnia).

 


Czy wiesz że?Oprócz urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługują również inne rodzaje urlopów. Są to: urlop na żądanie w wymiarze 4 dni w ciągu roku, urlop macierzyński (obecnie może być wydłużony do 1 roku), urlop wychowawczy (do 4 lat), urlop okolicznościowy np. z okazji ślubu czy pogrzebu (2 dni). A czy Wam zdarzyło się korzystać z innych urlopów niż wypoczynkowy?