Ile lat pracy do emerytury?

dodano: 01.04.2014r. 14:05 wyświetleń: 2147
11 maja 2012 roku w Polsce przyjęto ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z jej postanowieniami począwszy od 2013 roku następuje stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego. Jak długo będziemy zatem musieli pracować, aby uzyskać świadczenia emerytalne?

Nowe reguły przyznawania emerytur (z wyjątkiem emerytur częściowych i minimalnych) opierają się wyłącznie na kryterium wieku. Docelowo ma to być 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Podwyższanie koniecznego wieku emerytalnego odbywa się w sposób stopniowy – dla kobiet przypadnie na 2040 rok, natomiast dla mężczyzn 2020.

 

Wiek emerytalny mężczyzn

Data urodzeniaWiek przejścia na emeryturę
1 styczeń 1949 - 31 marzec 1949 65 lat i 5 miesięcy
1 październik 1950 - 31 grudzień 1950 66 lat
1 kwiecień 1952 - 30 czerwiec 1952 66 lat i 6 meisięcy
po 30 września 1953 67 lat

 

 

Wiek emerytalny kobiet

Data urodzeniaWiek przejścia na emeryturę
1 stycznia 1953 - 31 marca 1953 60 lat i 1 miesiąc
1 października 1955 - 31 grudnia 1955 61 lat
1 października 1958 - 31 grudnia 1958 62 lata
1 października 1961 - 31 grudnia 1961 63 lata
1 października 1964 - 31 grudnia 1964 64 lata
1 października 1967 - 31 grudnia 1967 65 lat
1 października 1970 - 31 grudnia 1970 66 lat
po 1 października 1973 67 lat

 

O wcześniejsze emerytury (tzw. częściowe) będą natomiast mogły ubiegać się kobiety, które ukończyły 62 lata i mężczyźni w wieku 65 lat, pod warunkiem posiadania odpowiednio długiego okresu ubezpieczeniowego: 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni). Przy czym okresy nieskładkowe mogą stanowić tu jedynie 1/3 całości. Prawo do wcześniejszej emerytury zachowują również osoby urodzone po 1948 roku, pracujące w szczególnych warunkach (np. hutnicy) przez co najmniej 15 lat.

 

Lata pracy są także brane pod uwagę w wypadku emerytury minimalnej (830 zł brutto). Obecnie kobiety muszą udokumentować 20 lat okresu ubezpieczeniowego, a mężczyźni 25. Do 2020 roku będzie to 25 lat dla obu płci.

 

Czy wiesz że?

 

Osoby, których wysokość emerytury wynikająca z zarobków będzie niższa niż wymiar świadczeń gwarantowanych i które nie będą miały wymaganego pułapu stażu pracy (25 lat), otrzymają taką wysokość emerytury, jaka będzie wynikać ze zgromadzonych przez nie składek. Oznacza to, że państwo nie będzie dopłacać do ich emerytur.

A Wy co sądzicie o zmianach w systemie emerytalnym?