Ile łan ma hektarów, morgów?

dodano: 27.01.2014r. 22:32 wyświetleń: 16275
Łan jest jednostką powierzchni, która była używana już w średniowieczu. Dawniej obszar jednego łana wyznaczał powierzchnię średniej wielkości gospodarstwa chłopskiego. Najczęściej spotykanymi rodzajami tej jednostki są łan mniejszy i większy.

Jeden łan mniejszy odpowiada trzydziestu morgom, które z kolei stanowią obszar o powierzchni około 17,9 hektara.

 

1 łan = 30 morg ≈ 17,9 ha

 

Z przedstawionej powyżej zależności wynika, że:

 

1 morga = 1/30 łana, 1 ha ≈ 0,056 łana

 

Jeden łan większy to 48 morg, co stanowi około 24,2 hektara.

 

1 łan = 48 morg ≈ 24,2 hektara, stąd:

 

1 morga = 1/48 łana, 1 ha ≈ 0,041 łana

 

 

Poniżej znajduje się kalkulator, z którego możesz skorzystać, chcąc przeliczyć łany.

Czy wiesz że?

 

Na terenach dawnej Polski występowało wiele innych odmian łana. Wymienić można choćby łany: pruski, frankoński, chełmiński, warmiński, brandenburski. Wszystkie te miary oscylowały w granicach od 16 do 24 hektarów.

 

 

Powyższe wyjaśnienie zawiera błędy, prawdą jest jedynie to, że 1 łan to dawna (średniowieczna) miara gospodarstwa wiejskiego. Zawierało ono jedną włókę, czyli 30 mórg (17,955 ha - łan mniejszy, "chełmiński") ziemi ornej oraz pewien obszar gruntów nie nadających się pod uprawę, jako pastwiska. Przykładowo - stosowany w średniowieczu w Małopolsce łan frankoński zawierał łan mniejszy (czyli włókę) ziemi ornej i grunt niewykarczowany, porośnięty jako pastwiska, co razem dawało obszar około 24,2 hektara. Tak więc przeliczanie dawnego łanu na morgi jest błędem, bo choć zawierał on 30 mórg ziemi ornej to zawierał również inne grunty. Z drugiej strony mówiono, że ktoś ma włókę ziemi, gdy miał łan, bo pastwiska były w średniowieczu traktowane podobnie jak dziś nieużytki - liczyła się ziemia orna.
0
autor: poleszuk dodano: 18.01.2016r. 16:31