Ile jest państw w UE?

dodano: 13.04.2016r. 10:00 wyświetleń: 921
Unia Europejska jest związkiem demokratycznych państw europejskich. Powstała 1 listopada 1993 r. na mocy traktatu z Maastricht i jest efektem wieloletniej integracji gospodarczej, politycznej i społecznej.

 Czy wiecie, ile jest państw w UE?

 

Obecnie Unia Europejska składa się z 28 państw członkowskich. Jest ona następczynią Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali z 1952 r. i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 1958 r. Za członków założycieli wspólnoty uznaje się: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy.

 

Wykaz państw członkowskich UE wraz z datą przystąpienia:

 

Państwa UEData przystąpienia
Austria 1 stycznia 1995
Belgia 25 marca 1954
Bułgaria 1 stycznia 2007
Chorwacja 1 lipca 2013
Cypr 1 maja 2004
Czechy 1 maja 2004
Dania 1 stycznia 1973
Estonia 1 maja 2004
Finlandia 1 stycznia 1995
Francja 25 marca 1954
Grecja 1 stycznia 1981
Hiszpania 1 stycznia 1986
Holandia 25 marca 1957
Irlandia 1 stycznia 1973
Litwa 1 maja 2004
Luksemburg 25 marca 1957
Łotwa 1 maja 2004
Malta 1 maja 2004
Niemcy  25 marca 1957
Polska 1 maja 2004
Portugalia 1 stycznia 1986
Rumunia 1 stycznia 2007
Słowacja 1 maja 2004
Słowenia 1 maja 2004
Szwecja 1 stycznia 1985
Węgry 1 maja 2004
Wielka Brytania 1 stycznia 1973
Włochy 25 marca 1957

 

 

Czy wiesz że?

 

Polska zyskała wiele korzyści na przystąpieniu do UE. W ciągu 10 lat m.in. wybudowano ponad 34 tys. sieci kanalizacyjnych, 650 oczyszczalni ścieków, 500 tys. gospodarstw otrzymało dofinansowanie na dostęp do Internetu, rozbudowano sieć światłowodów dostarczających Internet szerokopasmowy, zarejestrowano 36 produktów jako potrawy regionalne Polski oraz zrealizowano niezliczoną liczbę inwestycji budowlanych w ramach funduszy unijnych.

 

A Wy jakie zmiany zauważyliście w swoich miejscach zamieszkania? Czy uważacie, że przystąpienie Polski do UE było słuszną decyzją?

Dleczego po rospadzie ZSRR były państwa/kraje UE?
0
autor: Sebastian dodano: 19.01.2017r. 16:03