1 paskal - ile to atmosfer, barów, hektopaskali, torów?

dodano: 26.01.2014r. 12:21 wyświetleń: 37003
Ciśnienie jest jedną z podstawowych wielkości fizycznych. W życiu spotykamy wiele różnych jednostek ciśnienia, najpopularniejsze z nich to: paskal, hektopaskal, atmosfera, bar i tor - zwany także milimetrem słupka rtęci.

1 paskal to około 0,9869·10-5 amosfery fizycznej, 0,01 hektopaskala, 10-5 bara oraz  0,0075 tora.

 

W celu zamiany różnych jednostek ciśnienia można posłużyć się tabelą, w której przedstawione zostały relacje między najczęściej stosowanymi jednostkami ciśnienia w Polsce.

 

JednostkaPaskal [Pa]Hektopaskal [hPa]Atmosfera fizyczna [atm]BarTor (mmHg)
Paskal [Pa] 1 0,01 0,9869/105 1/105 0,0075006
Hektopaskal [hPa] 100 1 0,9869/103 1/103  0,75006
Atmosfera fizyczna [atm] 101325 1013,25 1 1,01325 760
Bar 105 103 0,98692 1 750,06
Tor (mmHg) 133,3 1,333 1/760 1/750,06 1

 

 

Poniżej także kalkulator - jeśli chcielibyście przeliczyć paskale.

Czy wiesz że?

 

Paskal jest podstawową jednostką ciśnienia układu SI. Jest to ciśnienie, które działając równomiarnie na płaską ściankę o powierzchni jednego metra kwadratowego wywiera parcie równe jeden niuton. Nazwa tej jednostki wzięła się od nazwiska Blaise Pascala - matematyka, fizyka, filozofa i pisarza francuskiego, który zajmował się m.in. statyką cieczy, cieśnieniem atmosferycznym i zagadnieniami próżni. Do głównych zasług B. Pascala zaliczyć należy sformułowanie podstawowego prawa hydrostatyki (zwanego dziś prawem Pascala) oraz stworzenie fundamentów rachunku prawdopodobieństwa w matematyce.

 

Czy spotkaliście się z innymi jednostkami ciśnienia? Jeżeli tak to podzielcie się swoją wiedzą?